Till innehåll på sidan

Offentligt ägda företag

Nästa publicering: 2018-12-07

Statistiken innehåller uppgifter om omfattning, verksamhet och ekonomi för de företag som ägs av stat, landsting och kommuner. Variabler är bland annat antal företag och antal anställda, skulder och eget kapital, nettoomsättning, tillgångar, avkastning och soliditet.

Statistiknyheter

Offentligt ägda företag 2016

2017-12-07

Efter ett negativt årsresultat 2015 uppvisade landstingsägda företag ett positivt resultat 2016. Resultatet blev 83 miljoner kronor jämfört med minus 335 miljoner 2015, en ökning med 418 miljoner.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Offentligt ägda företag 2014 SM 2015-12-03
Offentligt ägda företag 2013 SM 2014-12-04
Offentligt ägda företag 2012 SM 2013-12-02
Offentligt ägda företag 2011 SM 2012-12-03
Offentligt ägda företag 2010 SM 2011-12-01
Offentligt ägda företag 2009 SM 2010-12-01
Offentligt ägda företag 2008 SM 2009-12-01
Offentligt ägda företag 2007. Korrigerad version 2009-01-21 SM 2008-12-01
Kommunägda företag 2006 SM 2007-12-03
Kommunägda företag 2005 SM 2006-12-01
Kommunägda företag 2004 SM 2005-12-01
Kommunägda företag 2003 SM 2004-12-01
Kommunägda företag 2002 SM 2003-12-01
Kommunägda företag 2001 SM 2002-12-02

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/oe0108