Till innehåll på sidan

Inträdet på arbetsmarknaden

Syftet med undersökningarna är att beskriva inträdet på arbetsmarknaden för personer med olika utbildningsbakgrund.

Statistiknyheter

Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan och för examinerade från högskolan

2017-11-27

Av de examinerade från universitet eller högskola har drygt 9 av 10 arbete som huvudsaklig sysselsättning våren 2017, det vill säga tre år efter examen. Bland examinerade från gymnasieskolan har drygt hälften arbete som huvudsaklig sysselsättning medan ungefär 4 av 10 huvudsakligen studerar.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Tema: Utbildning – Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan Rapport 2017-11-27
Tema: Utbildning – Inträdet på arbetsmarknaden efter högskolestudier Rapport 2017-11-27
Tema: Utbildning 2015:1 Etablering på arbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolan Rapport 2015-01-28
Tema: Utbildning 2014:7 Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan Rapport 2014-11-17
Tema: Utbildning 2013:3 Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande. Nybörjare 2005/2006 Rapport 2013-11-25
Tema: Utbildning 2012:7 Inträdet på arbetsmarknaden. Gymnasieavångna 2008/2009 Rapport 2012-11-14
Tema: Utbildning 2012:5 Etablering på arbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolan Rapport 2012-09-06
Tema: Utbildning 2011:1 Etablering på arbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolan Rapport 2011-01-21
Tema: Utbildning 2010:6 Inträdet på arbetsmarknaden. Examinerade från högskolan 2006/07 Rapport 2010-11-25
Tema: Utbildning 2010:5 Inträdet på arbetsmarknaden. Gymnasieavgångna 2006/07 Rapport 2010-11-25
Inträdet på arbetsmarknaden. Examinerade från högskolan 2004/05 SM 2008-11-18
Inträdet på arbetsmarknaden. Gymnasieavgångna 2004/05 SM 2008-11-18
Inträdet på arbetsmarknaden. Examinerade från högskolan 2002/03 SM 2006-12-05
Inträdet på arbetsmarknaden. Gymnasieavgångna 2002/03 SM 2006-12-05
Tema: Utbildning 2005:2 Inträdet på arbetsmarknaden Rapport 2005-03-15
Inträdet på arbetsmarknaden - Avgångna från gymnasieskolan och examinerade från högskolan SM 2004-12-15
Inträdet på arbetsmarknaden - Avgångna från gymnasieskolan och examinerade från högskolan läsåret 1998/99 SM 2002-12-19

Artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Gymnasieavgångna
Gymnasieavgångna och Högskoleexaminerade
Högskoleexaminerade
Högskolestuderande

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Gymnasieavgångna
Gymnasieavgångna och Högskoleexaminerade
Högskoleexaminerade
Högskolestuderande
Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0512