Till innehåll på sidan

Inträdet på arbetsmarknaden

Nästa publicering: 2017-11-27

Syftet med undersökningarna är att beskriva inträdet på arbetsmarknaden för personer med olika utbildningsbakgrund.

Statistiknyheter

Etablering på arbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolan

2015-01-28

De som studerat på Energiprogrammet hade den högsta etableringsgraden av samtliga gymnasieprogram. Tre år efter gymnasieskolan var 74 procent av dem etablerade på arbetsmarknaden.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Tema: Utbildning 2015:1 Etablering på arbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolan Rapport 2015-01-28
Tema: Utbildning 2014:7 Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan Rapport 2014-11-17
Tema: Utbildning 2013:3 Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande. Nybörjare 2005/2006 Rapport 2013-11-25
Tema: Utbildning 2012:7 Inträdet på arbetsmarknaden. Gymnasieavångna 2008/2009 Rapport 2012-11-14
Tema: Utbildning 2010:6 Inträdet på arbetsmarknaden. Examinerade från högskolan 2006/07 Rapport 2010-11-25
Tema: Utbildning 2010:5 Inträdet på arbetsmarknaden. Gymnasieavgångna 2006/07 Rapport 2010-11-25
Inträdet på arbetsmarknaden. Examinerade från högskolan 2004/05 SM 2008-11-18
Inträdet på arbetsmarknaden. Gymnasieavgångna 2004/05 SM 2008-11-18
Inträdet på arbetsmarknaden. Examinerade från högskolan 2002/03 SM 2006-12-05
Inträdet på arbetsmarknaden. Gymnasieavgångna 2002/03 SM 2006-12-05
Inträdet på arbetsmarknaden - Avgångna från gymnasieskolan och examinerade från högskolan SM 2004-12-15
Inträdet på arbetsmarknaden - Avgångna från gymnasieskolan och examinerade från högskolan läsåret 1998/99 SM 2002-12-19

Artiklar

Över hälften av studenterna vill plugga mer

2014-06-10

Under läsåret 2013/14 gick 330 000 elever i gymnasieskolan i Sverige. Cirka 105 000 av dem gick i avgångsklasserna och avslutar därmed sin skolgång i sommar. Närmare 60 procent av dem planerar att snart studera vidare, för andra innebär studenten en start på arbetslivet.

Utbildning, Arbetsmarknad, Skola

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Gymnasieavgångna
Gymnasieavgångna och Högskoleexaminerade
Högskoleexaminerade
Högskolestuderande

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Gymnasieavgångna
Gymnasieavgångna och Högskoleexaminerade
Högskoleexaminerade
Högskolestuderande
Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

Anna Andersson

Telefon
010-479 62 52
E-post
anna.andersson@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0512