Till innehåll på sidan

Ekonomisk redogörelse för Svenska kyrkan

Lämna uppgifterna

Logga in

Ekonomisk redogörelse (Kybok) är en årlig undersökning som SCB genomför på uppdrag av Svenska Kyrkan (SVK). Undersökningen ska beskriva ekonomin för församlingar/pastorat, med avseende på resultat- och balansräkning, begravningsverksamhet och driftredovisning samt en del övriga frågor.

Kyrkostyrelsen använder uppgifterna bland annat för beräkningar inom det ekonomiska utjämningssystemet för församlingar/pastorat. Även Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tar del av uppgifterna för olika beslutsunderlag. SCB använder uppgifterna som underlag för de årliga beräkningarna av nationalräkenskaperna och till satelliträkenskaperna för det civila samhället.

Webbenkät (SIV)

Uppgifterna lämnas in genom SCB:s insamlingsverktyg SIV som är en webbaserad enkät. Gå in på www.insamling.scb.se för att lämna dina uppgifter eller klicka på Logga in under Lämna uppgifterna.

Tom blankett 2016 (pdf)

Information och tips för att underlätta uppgiftslämnandet för församlingar och pastorat (pdf)

Information och tips för att underlätta uppgiftslämnandet för stift och prästlönetillgångar, plt (pdf)

Instruktioner

Församlingar och pastorat 

Information och anvisningar till den ekonomiska redogörelsen 2016 för församlingar och pastorat finns i länken nedan alternativt i fliken Instruktioner när du loggat in i blanketten. Dokumentet har tagits fram för att underlätta ditt arbete.

Samma blankett oavsett redovisningsmetod

Samma blankett används oavsett redovisningsmetod. Vissa av raderna gäller endast vid redovisning enligt K3 medan andra endast ska fyllas i av övriga. Dessa rader är markerade med Endast K3 respektive Ej K3. Detta påverkar också några av kontrollerna i blanketten som kan ligga kvar även om blanketten är korrekt ifylld.

Stift

Information och anvisningar till den ekonomiska redogörelsen 2016 för stift finns i länken nedan alternativt i fliken Instruktioner när du loggat in i blanketten.

Prästlönetillgångar

Information och anvisningar till den ekonomiska redogörelsen 2016 för prästlönetillgångar finns i länken nedan alternativt i fliken Instruktioner när du loggat in i blanketten.

Tidsplan

Församlingar och pastorat

Missiv och användaruppgifter skickas ut den 15 februari. Sista insändningsdag är den 28 april.

Stift och prästlönetillgångar

Missiv och användaruppgifter skickas ut den 15 mars. Sista insändningsdag är den 28 april.

Uppskov

Ni kan få uppskov till den 4 maj men då måste ni skriva ut den här uppskovsblanketten och skicka in den till oss.

Om uppgiftslämnandet

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt 44 kap. 21§ Kyrkoordning för Svenska kyrkan (SvKB 1999:1). Församlingar, pastorat eller stift som inte lämnar ekonomisk redogörelse påförs en förseningsavgift (SvKB 2006:19). 

Vanliga frågor

Måste årsredovisningen vara underskriven?

Nej, det behöver den inte vara. Skulle uppgifterna ändras efter att blanketten är inskickad går det bra att komplettera i efterhand.

När är sista insändningsdag?

Sista insändningsdag är den 28 april.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej, ersättning utbetalas ej.

Kontakta oss

Telefon
010-479 60 70
Tekniska frågor om enkäten besvaras av SCB. Redovisningsfrågor ställs till kyrkokansliet (Kyrklig ekonomi), se ”kontakta oss” när du loggar in i enkäten.
E-post
eko.svk@scb.se

Vardagar
08.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/kybok