Till innehåll på sidan

Gasstatistik, år

Lämna uppgifterna

Logga in

Gasstatistiken mäter utgifter, inkomster sysselsättning hos gasdistributörerna. Statistiken avser naturgas, stadsgas och gasol som distribueras i gasnät. Användningen är fördelad på användarkategorier.

Ta del av den färdiga statistiken

Undersökningens resultat publiceras i Statistiska Meddelanden (SM) serie EN 11 på SCB:s webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

Susanne Enmalm

Telefon
010-479 69 63
E-post
susanne.enmalm@scb.se