Till innehåll på sidan

Nationella prov gymnasieskolan: resultat

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en insamling av resultat på nationella prov i gymnasieskolan. Undersökningen är en totalundersökning, vilket innebär att alla skolenheter i Sverige ska lämna resultat. Syftet med undersökningen är att samla in uppgifter från samtliga utförda nationella prov i gymnasieskolan.

Instruktioner

  • Period: Lämna uppgifter för samtliga utförda prov i gymnasieskolan gjorda under våren 2017
  • Skicka Textfil: Ta ut era uppgifter från ert administrativa system enligt dokumentet som heter ”Datafilsbeskrivning” som er systemleverantör också har fått. Logga sedan in och skicka textfilen till SCB.
  • Skicka Excelmall: Spara Excelmallen nedan till din dator och fyll i uppgifterna. Logga sedan in och skicka Excelmallen till SCB.
  • Spara filerna! Spara inskickade filer ifall du skulle behöva uppgifterna senare. Av säkerhetsskäl kan SCB inte skicka tillbaka filer med personnummer.
  • Har ni inte skrivit några nationella prov? Logga in och ange alternativ B efter att ni har fyllt i kontaktuppgifter.
  • Kommer en annan skolenhet att lämna uppgifter för er skolenhet? Logga in och ange alternativ C efter att ni har fyllt i kontaktuppgifter.

Dokument vårterminen 2017  

Excelmall - Nationella prov gymnasieskolan: Resultat VT 2017 (xls)

Instruktioner - Nationella prov gymnasieskolan: Resultat VT 2017 (pdf)

Studievägskoder - 2017 (xls)

Datafilsbeskrivning -Nationella prov gymnasieskolan: resultat VT 2017 (pdf)

Tidsplan

Sista insändningsdag för vårens blankett är 18 juni 2017.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten publiceras på Skolverkets webbplats under rubriken statistik & utvärdering.

Juridisk information

Uppgiftskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som ni lämnar om enskild skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) . Samråd har skett med Sveriges kommuner och landsting.

Aktuellt

Elever som går tekniskt fjärde år (T4) ingår inte i insamlingen.

Denna undersökning samlas in två gånger per år. Vårens insamling pågår under juni och höstens under januari.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar 8.00–16.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/npgymn