Till innehåll på sidan

Nationella prov gymnasieskolan: resultat

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en insamling av resultat på nationella prov i gymnasieskolan. Undersökningen är en totalundersökning, vilket innebär att alla skolenheter i Sverige ska lämna resultat. Syftet med undersökningen är att samla in uppgifter om samtliga elever i gymnasieskolan som är aktuella för nationella prov under terminen. Samtliga versioner av proven ska rapporteras, såväl ordinarie prov som ersättningsprov och tidigare termins prov.

Instruktioner

  • Period: Lämna uppgifter för samtliga utförda prov i gymnasieskolan gjorda under hösten 2017
  • Skicka Textfil: Ta ut era uppgifter från ert administrativa system enligt dokumentet som heter ”Datafilsbeskrivning” som er systemleverantör också har fått. Logga sedan in och skicka textfilen till SCB.
  • Skicka Excelmall: Spara Excelmallen nedan till din dator och fyll i uppgifterna. Logga sedan in och skicka Excelmallen till SCB.
  • Spara filerna! Spara inskickade filer ifall du skulle behöva uppgifterna senare. Av säkerhetsskäl kan SCB inte skicka tillbaka filer med personnummer.
  • Har ni inte skrivit några nationella prov? Logga in och ange alternativ B efter att ni har fyllt i kontaktuppgifter.
  • Kommer en annan skolenhet att lämna uppgifter för er skolenhet? Logga in och ange alternativ C efter att ni har fyllt i kontaktuppgifter.

Dokument höstterminen 2017

Studievägskoder - 2017 (xls)

Datafilsbeskrivning - Nationella prov gymnasieskolan: resultat HT 2017 (pdf)

Kontroller - Nationella prov gymnasieskolan: resultat HT 2017 (pdf)

Tidsplan

Sista insändningsdag för vårens blankett är 28 januari 2018.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten publiceras på Skolverkets webbplats under rubriken statistik & utvärdering.

Aktuellt

Elever som går tekniskt fjärde år (T4) ingår inte i insamlingen.

Denna undersökning samlas in två gånger per år. Vårens insamling pågår under juni och höstens under januari.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/npgymn