Till innehåll på sidan

Riksbankens kreditdatabas (KRITA)

Kreditdatabasen (KRITA) är en undersökning som genomförs av SCB på uppdrag av Riksbanken och startar avseende mars 2018. På denna sida finns information om undersökningen och kontaktpersoner på SCB och Riksbanken. Inrapporteringen kommer att ske via en separat inrapporteringssida.

KRITA innehåller uppgifter om svenska kreditinstituts krediter till företag och offentlig sektor kredit för kredit. Det främsta syftet med insamlingen är att tillgodose behov inom det finansiella stabilitetsarbetet och i den penningpolitiska analysen hos Riksbanken samt i tillsynsarbetet hos Finansinspektionen. KRITA gör det möjligt att, vid exempelvis internationella finansiella kriser, analysera kreditexponeringar och spridningsrisker. Uppgifterna kommer också att användas för statistikproduktion där KRITA kan komplettera och utöka befintliga nedbrytningar. På sikt är tanken också att KRITA ska kunna ersätta delar av dagens aggregerade statistikrapportering.

KRITA följer i stor utsträckning ECBs AnaCredit (ECB/2016/13), både när det gäller innehåll och metod.

Uppgifterna kommer att rapporteras till ECB och delas inom det Europeiska centralbankssystemet (ECBS). Vissa delar kommer även att ingå i statistikleveranser och/eller publiceras i aggregerad form.

Instruktioner

Tidsplan

Införande av KRITA

  • 2017-11-01 – Testrapportering blir möjlig
  • 2018-04-01 – Infasningsrapportering blir för första gången möjlig
  • 2018-04-27 – Deadline för första infasningsrapportering av månadsdata avseende mars 2018
  • 2018-05-09 – Deadline för första infasningsrapportering av kvartalsdata avseende mars 2018
  • 2018-10-19 – Deadline för första ordinarie rapportering av månadsdata avseende september 2018
  • 2018-11-02 – Deadline för första ordinarie rapportering av kvartalsdata avseende september 2018

Datum för rapportering av KRITA

  Fil/uppgifter
Referensmånad Monthly &
Counterparty
Quarterly
Juni 2018* 1–20 juli 2018 1 juli–3 augusti 2018
Juli 2018* 1–21 augusti 2018 -
Augusti 2018* 1–21 september 2018 -
September 2018 1–19 oktober 2018 1 oktober–2 november 2018
Oktober 2018 1–21 november 2018 -
November 2018 1–21 december 2018 -
December 2018 1–22 januari 2019 1 januari–5 februari 2019

*Infasningsrapportering, för mer information vänligen se RBFS 2017:2.

Juridisk information

Uppgifterna i KRITA samlas in med stöd av 6 kap. 9 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank och kommer att behandlas och lagras enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Kontakta oss

Riksbankens kreditdatabas (KRITA)

E-post
KRITA@scb.se

Johannes Andersson

Telefon
010-479 49 93
E-post
johannes.andersson@scb.se

Anders Nyberg

Telefon
010-479 44 43
E-post
anders.nyberg@scb.se

Emelie Ekström

Telefon
010-479 43 67
E-post
emelie.ekstrom@scb.se

Kontakt Riksbanken

E-post
KRITA@riksbank.se

Maria Eriksson

Telefon
08-787 04 23
E-post
maria.eriksson@riksbank.se

Daniel Hansson

Telefon
08-787 05 32
E-post
daniel.hansson@riksbank.se
Vardagar 9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/krita