Till innehåll på sidan

AP-fonder och PPM, kvartal

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Uppgifterna används till SCB:s finansräkenskaper och för vissa rapporter till EU.

Instruktioner

Instruktioner (pdf)

Instruktioner, engelsk (pdf)

Tidsplan

Insändningsdatum för kommande rapport:

Referensperiod Datum
Kvartal 3 2016 11 november 2016
Kvartal 4 2016 16 februari 2017
Kvartal 1 2017 12 maj 2017
Kvartal 2 2017 23 augusti 2017

Om uppgiftslämnandet

Uppgifterna är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 § offentlig­hets‑ och sekretess­lagen (SFS 2009:400) 

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker under ämnesområdet finansmarknad.

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/apppm