Till innehåll på sidan

Elever som har lämnat årskurs 7, 8 eller 9 p.g.a. att skolplikten har upphört

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en insamling av elever som har lämnat årskurs 7, 8 eller 9 p.g.a. att skolplikten har upphört. Undersökningen omfattar  grundskoleenheter med årskurs 7, 8 eller 9, både kommunala och fristående skoleneheter samt svenska skolenheter i utlandet.

Instruktioner

Samtliga grundskoleelever som har lämnat skolenheten i årskurs 7, 8 eller 9 på grund av att skolplikten har upphört under läsåret 2016/2017 och därför inte fått ett slutbetyg ska redovisas.

Detta görs via en webblankett som fylls i efter inloggning.

Om ingen elev har lämnat årskurs 7, 8 eller 9 på grund av att skolplikten har upphört så måste detta uppges genom att man loggar in och besvara den första frågan i webblanketten.

Observera att elever som går ut årskurs 9 med slutbetyg ska inte redovisas i denna undersökning. Dessa redovisas i undersökningen Grundskolan: slutbetyg.

Grundskolan: slutbetyg

Om ingen elev har lämnat årskurs 7, 8 eller 9 på grund av att skolplikten har upphört så måste detta uppges genom att logga in och besvara den första frågan i webblanketten.

För information om skolplikt och rätten till utbildning besök Skolverkets webbplats om ämnet.

Skolverket

Tidsplan

Brev med inloggningsuppgifter skickas under andra halvan av maj.

Sista insändningsdatum är 18 juni 2017.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats.

Juridisk information

Med stöd av föreskrifter i Förordning om vissa personuppgifter för officiell statistik (2001:100) får de insamlade uppgifterna registreras och lagras. Vid publicering kommer inga enskilda individer att kunna identifieras. Uppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagen, PUL, (1998:204).

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/skolplikt