Till innehåll på sidan

Särskilda varuförflyttningar

Statistiska centralbyrån ansvarar för den officiella statistiken över Sveriges export och import av varor. Särskilda varuförflyttningar är en del av denna undersökning och omfattar varor eller varurörelser som berättigar till särskilda förenklade regler.

Statistiken används i nationalräkenskaperna och vid beräkning av betalningsbalansen, men även av beslutsfattare inom näringsliv, organisationer och offentliga myndigheter.

Instruktioner

Tidsplan

Uppgifterna rapporteras per kalendermånad och ska vara SCB tillhanda enligt nedanstående tidsschema för 2017.

Referensmånad 

Sista
inlämningsdag

Januari

14 februari

Februari

14 mars

Mars

18 april

April

15 maj

Maj

15 juni

Juni

14 juli

Juli

14 augusti

Augusti

14 september

September

13 oktober

Oktober

15 november

November

14 december

December

15 januari 2018

Praktiskt om rapportering

Med rapporteringsmånad avses den månad under vilken varor importeras eller exporteras. Även om fakturan är daterad tidigare eller senare än leveransmånaden, ska uppgifterna rapporteras för leveransmånaden. Vid delfakturering gäller alltid leveransmånad.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker månadsvis under ämnesområdet Handel med varor och tjänster, undersökning Utrikeshandel med varor.

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

Marie-Joelle Chababi

Telefon
010-479 50 31
E-post
sarskildavaruforflyttningar@scb.se

Madeleine Dernfält

Telefon
010-479 62 95
E-post
madeleine.dernfalt@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/sarskildavaruforflyttningar