Till innehåll på sidan

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Nästa publicering: 2017-10-25

Statistiken beskriver levnadsförhållanden för olika grupper i befolkningen 16 år och äldre i olika avseenden: boende, ekonomi, hälsa, fritid, medborgerliga aktiviteter, sociala relationer, sysselsättning och arbetsmiljö, trygghet och säkerhet.

Statistiknyheter

Undersökningarna av levnadsförhållanden

2017-04-26

Mer än var femte kvinna, eller 23 procent, har någon gång under året avstått från att gå ut på kvällen på grund av oro för att bli överfallen eller hotad. För män är motsvarande siffra 6 procent.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Fritid 2014–2015 Rapport 2017-01-25
Hälsa 2012–2013 Rapport 2015-05-22
Arbetstider och arbetsmiljö 2010–2011 Rapport 2012-12-11
Levnadsstandard i Europa Rapport 2012-11-19
Offer för våld och egendomsbrott 2008–2009 Rapport 2011-05-12
Boendesituationen i Europa Rapport 2011-05-03
Medborgerliga aktiviteter 2008–2009 Rapport 2011-04-14
Förändringar i Undersökningarna av levnadsförhållanden 2006–2008 – En studie av jämförbarheten över tid för välfärdsindikatorerna (Reviderad version 2010-10-05) Rapport 2010-10-01
Alternativa datainsamlingsmetoder i ULF, fas 2 – En jämförelse mellan två olika datainsamlingsmetoder Rapport 2010-01-18
Boende och boendemiljö 2006–07 Rapport 2009-04-15
Fritid 2006–07 Rapport 2009-04-07
Barns hälsa Rapport 2007-12-12
Välfärdsstatistik i urval Rapport 2007-11-05
Alkohol- och tobaksbruk Rapport 2007-02-27
Äldres levnadsförhållanden – Arbete, ekonomi, hälsa och sociala nätverk 1980–2003 Rapport 2006-10-31
Ohälsa och sjukvård 1980–2005 Rapport 2006-10-31
Utbildning. Nivå och inriktning 1975–2003 Rapport 2005-12-15
Sysselsättning, arbetstider och arbetsmiljö 2002–2003 Rapport 2005-10-19
Ungdomars etablering – Generationsklyftan 1980–2003 Rapport 2005-10-19
Barns villkor Rapport 2005-10-19
Så bor vi i Sverige – Bostäder, boendemiljö och transporter 1975–2002 Bostäder, boendemiljö och transporter 1975–2002 Rapport 2004-12-21
Perspektiv på välfärden 2004 Rapport 2004-10-13
Bruk och missbruk, vanor och ovanor Rapport 2004-06-23
Fritid 1976–2002 Rapport 2004-06-22
Offer för våld och egendomsbrott 1978–2002 Rapport 2004-03-31
Politiska resurser och aktiviteter 1992–2001 Rapport 2003-12-19
Välfärd och ofärd på 90-talet Rapport 2003-10-09
Associational life in Sweden Rapport 2003-06-04
Funktionshindrade 1988–1999 Rapport 2003-04-03
Föreningslivet i Sverige Rapport 2003-03-31
Ohälsa och sjukvård 1980–2000 Rapport 2003-02-14
Integration till svensk välfärd? Rapport 2002-10-21
Tandhälsa och tandvårdsutnyttjande 1975–1999 Rapport 2001-02-28
Äldres levnadsförhållanden 1980–1998 Rapport 2000-10-30
Sysselsättning, arbetstider och arbetsmiljö 1994–95 Rapport 1998-08-31
Politiska resurser och aktiviteter 1978–1994 Rapport 1996-01-02

Artiklar

Idrott och motion allt vanligare bland äldre

2017-03-06

72 procent av kvinnor och män idrottar eller motionerar minst någon gång i veckan. Det är en ökning från 2008–2009, då 59 procent motionerade lika mycket. För personer över 75 år nästan fördubblades andelen som motionerar varje vecka under perioden 2008–2015. Utomhusidrottandet står för en stor del av ökningen.

Befolkning, Hälsa och ohälsa, Kvinnor och män, Äldre och äldreomsorg

Lägre andel av personer med funktionsnedsättning arbetar

2016-12-12

Personer som har en funktionsnedsättning arbetar i mindre utsträckning än den övriga befolkningen. Det finns också skillnader mellan personer med olika slags funktionsnedsättning, exempelvis är andelen med hörselnedsättning som arbetar betydligt högre jämfört med dem som har nedsatt rörelseförmåga.

Arbetslöshet, Arbetsmarknad, Funktionshinder

Sämre ekonomi för personer med funktionsnedsättning

2016-11-29

Personer med funktionsnedsättning har det ofta tufft ekonomiskt. Det är till exempel dubbelt så vanligt att de inte har kunnat betala räkningar i tid jämfört med den övriga befolkningen. Det är också betydligt vanligare att personer med funktionsnedsättning inte klarar av en oväntad utgift på 11 000 kronor.

Funktionshinder, Hälsa och ohälsa, Ekonomi

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/le0101