Till innehåll på sidan

Barn- och familjestatistik

Nästa publicering: 2018-06-14

Statistiken handlar om barns familjer, separationer mellan föräldrar, gemensam och ensam vårdnad, geografiskt avstånd mellan barn och föräldrar, barn med svensk/utländsk bakgrund och adoptioner. Det finns också uppgifter om barns boende, föräldrars förvärvsarbete och ekonomiska förhållanden.

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Barn- och familjestatistik

2017-06-29

Nästan en fjärdedel av barnen i Sverige har utländsk bakgrund. Levnadsförhållandena ser annorlunda ut för barn med utländsk bakgrund jämfört med barn med svensk bakgrund. Bland annat är det vanligare att barn med utländsk bakgrund bor med en ensamstående förälder och att de bor i en hyresrätt.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Utveckling av SCB:s Barn- och familjestatistik Rapport 2017-03-28
Tema: Barn 2009:2. Barn i dag – En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt Rapport 2009-11-18
Barn och deras familjer 2006 Rapport 2007-12-07
Barn, boendesegregation och skolresultat Rapport 2007-02-21
Barn och deras familjer 2005 Rapport 2006-11-30

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/le0102