Till innehåll på sidan

Utsläpp och upptag av växthusgaser

Nästa publicering: 2017-11-30

Enligt FN:s klimatkonvention och Kyotoprokollet har de industrialiserade länderna en skyldighet att inventera och beräkna hur stora utsläpp av växthusgaser som sker inom respektive land. Det är såväl utsläppen som upptaget av växthusgaser som beräknas. Naturvårdsverket samlar in och sammanställer uppgifterna för Sveriges del. Slutliga uppgifter för år 1990–2015 publiceras 12 december 2016. Naturvårdsverket publicerar utsläppsstatistik ett antal gånger varje år. En uppskattning av utsläppen, så kallad snabbstatistik, publiceras vanligen i april för föregående år. Dessa uppskattade beräkningar baseras på en förenklad metod. Under året tas utsläppsstatistik fram enligt UNFCCC:s rapporteringsriktlinjer och sammanställs inför rapporteringen till EU och UNFCCC. Utsläppen publiceras på Naturvårdsverkets webbplats under november/december.

För den här statistiken ansvarar:
Naturvårdsverket

Naturvårdsverket logotyp

Hitta på sidan

Tabeller i Statistikdatabasen

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Naturvårdsverket

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi0107