Till innehåll på sidan

Utsläpp och upptag av växthusgaser

Nästa publicering: 2017-11-30

Naturvårdsverket tar årligen fram statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser för uppföljning av nationella och internationella klimatmål samt för internationell rapportering enligt FN:s Klimatkonvention, Kyotoprotokollet och EU:s regelverk.

För den här statistiken ansvarar:
Naturvårdsverket

Naturvårdsverket logotyp

Hitta på sidan

Tabeller i Statistikdatabasen

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Naturvårdsverket

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi0107