Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 4:e kvartalet 2016

PDF:
Hela publikationen (1524kb)
Serie:
AM11 - Arbetskraftsundersökningarna. Kvartal
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-am11sm1701_pdf
ISSN:
1654-2843 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-02-14
Förfrågningar:

Krister Näsén

+46104794908

krister.nasen@scb.se

Vanja Hultkrantz

+46104794603

vanja.hultkrantz@scb.se