Till innehåll på sidan

Vägtrafikskador

Nästa publicering: 2018-04-25

Statistiken beskriver konsekvenserna av vägtrafiken i Sverige i form av polisrapporterade olyckor och personskador, där minst ett fordon i rörelse är inblandat.

För den här statistiken ansvarar:
Trafikanalys

Trafikanalys logotyp

Hitta på sidan

Om undersökningen

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Trafikanalys

Maria Melkersson

Telefon
010-414 42 16
E-post
maria.melkersson@trafa.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/tk1004