På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Nästa publicering: 2016-05-25

Undersökningarna av levnadsförhållanden ger dig information om hur levnadsförhållanden ser ut bland olika grupper i det svenska samhället. De områden som behandlas är bland annat boende, ekonomi, hälsa, fritid, medborgerliga aktiviteter, sociala relationer, sysselsättning och trygghet. Eftersom en del av frågorna är gemensamma med övriga EU-länders undersökningar går det att göra jämförelser med övriga länder inom EU.

Vi samlar in uppgifterna genom telefonintervjuer med ett urval av Sveriges befolkning, 16 år och äldre.

Barns levnadsförhållanden beskrivs genom Undersökningarna av barns levnadsförhållanden.

Visa mer

Tabeller och diagram

Utvalda tabeller och diagram

Visa alla

Ta fram tabeller i Statistikdatabasen

Visa alla

Läs mer

Statistiknyheter

36 procent av EU:s invånare uppger att boendekostnaderna utgör en tung börda för det egna hushållet. Andelen i Sverige är 7 procent vilket är lägst inom EU. I EU som helhet har denna andel ökat mellan 2008 och 2014 medan andelen svenska hushåll som upplever att boendekostnaderna är en tung börda har minskat under samma period.

Läs hela statistiknyheten
Böcker och rapporter

Titel
Typ
Datum
Visa alla
Artiklar

Barn i villaområden känner sig tryggare

Barn som bor i villor och radhus känner sig tryggare på kvällen i sitt bostadsområde än de barn som bor i flerbostadshus. Detta gäller utifrån vad barnen själva har svarat i undersökningarna av barnens levnadsförhållanden.

Nästan 300 000 ensamma i Sverige

Majoriteten av svenskarna har familj. Det är också vanligt att vi umgås med nära anhöriga eller vänner. Samtidigt lever nästan 300 000 sina liv mer eller mindre ensamma.

Frågor om lycka ger nytt mått på välfärd

Framgång mäts ofta i ekonomiska termer. För att få en bredare bild av hur samhället mår kan man undersöka invånarnas lycka. Men känslor är subjektiva och låter sig inte mätas så lätt. Det din granne skattar som hög tillfredställelse med livet kan vara något helt annat för dig.

Svenskar nöjda med livet

Sverige ligger i topp bland EU-länderna när det gäller invånarnas tillfredsställelse med livet. Sysselsättning och hälsa hänger samman med hur nöjda vi är.

Fler artiklar

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, Beskrivning av statistiken (BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Hittade du inte vad du sökte?

Kundanpassad statistik

Skräddarsydd statistik

Eftersom det är praktiskt omöjligt att publicera alla tänkbara särredovisningar och tabeller från ULF/SILC-materialet finns det möjlighet att beställa egna tabeller som vi kan ta fram mot en kostnad.

När du ska beställa behöver SCB information om:

  • Vilka frågor och svarsalternativ du efterfrågar. Du kan med fördel utgå från ULF/SILC:s frågeformulär när du gör din beställning.
  • Vilka redovisningsgrupper du vill ha uppgifter för, t ex kön, åldersindelning eller utbildningsnivå.
  • Vilka årtal du vill ha uppgifter för.
  • När du senast behöver uppgifterna.

Förfrågan om tabeller skickar du till ulfsilc@scb.se. Om uppgifterna redan finns framtagna skickar vi dem till dig. Annars får du svar på om din beställning är möjlig att genomföra och vad det kommer att kosta. Det är först när du har accepterat priset som vi tar fram dina tabeller.

SCB kan också lämna ut mikrodata från ULF utifrån de frågor och urval som är gemensamma för ULF och SILC. Detta möjliggör  bearbetningar vid forskningsinstitutioner och liknande. Varje sådant utlämnande föregås av en noggrann prövning.  Utlämnandet omgärdas av sekretessbestämmelser där registerinnehavaren har att tillse att någon enskild person inte kommer till skada. För mer information, se ”SCB-data för forskning”.

Mikrodata från de frågor som endast hör till SILC samt SILC:s panelansats kan inte lämnas ut av SCB. Utlämnanden av dessa uppgifter måste prövas av Eurostat och anonymiserade data kan därefter lämnas ut av Eurostat efter en prövning. För mer information om tillgång till mikrodata från SILC se Eurostats hemsida.

Kontakta oss

08-506 948 01

ulfsilc@scb.se

Kortadress : http://www.scb.se/le0101