To main content

Search

Here you find a selection of official statistics from 19th and 20th century, long time series and archived publications from 21th century.

Historical statistics at the website

Your search resulted in 69 hits.

 1. Individ- och företagsbaserad sysselsättningsstatistik – en fortsatt jämförelse mellan AKU och KS [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2003
  Subject area: Arbetsmarknad
  Statistical serie: Bakgrundsfakta. Arbetsmarknads
 2. Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 3:e kvartalet 2002 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2002
  Subject area: Arbetsmarknad
  Statistical serie: Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. Kvartal
 3. Jämförelse mellan Kortperiodisk sysselsättningsstatistik(KS) och Arbetskraftsundersökningen (AKU) avseende tredje kvartalet år 2003. [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2004
  Subject area: Arbetsmarknad
  Statistical serie: Övrig publicering under ämnesområde Arbetsmarknad
 4. Jämförelse mellan Kortperiodisk sysselsättningsstatistik(KS) och Arbetskraftsundersökningen (AKU) perioden 1999:3-2002:4 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2003
  Subject area: Arbetsmarknad
  Statistical serie: Övrig publicering under ämnesområde Arbetsmarknad
 5. Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2004 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2004
  Subject area: Arbetsmarknad
  Statistical serie: Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. Kvartal
 6. Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2009 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2009
  Subject area: Arbetsmarknad
  Statistical serie: Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. Kvartal
 7. Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 3:e kvartalet 2009 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2009
  Subject area: Arbetsmarknad
  Statistical serie: Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. Kvartal
 8. Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2010 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2010
  Subject area: Arbetsmarknad
  Statistical serie: Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. Kvartal
 9. Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 3:e kvartalet 2013 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2013
  Subject area: Arbetsmarknad
  Statistical serie: Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. Kvartal
 10. Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 3:e kvartalet 2015 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2015
  Subject area: Arbetsmarknad
  Statistical serie: Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. Kvartal
Show