Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 18 043 resultat.

 1. TK1001_2016A01_BR_TK1001BR1701.xlsx

  Blad1 Statistik 2017:3 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2017-02-16 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:...

 2. Kvalitetsdeklaration Faktorprisindex för byggnader, 2017

 3. JO0111_2016M12_SM_JO23SM1701.pdf

 4. PR0101_KD_2017.pdf

 5. Internationell rörlighet för utbildning bland unga i Sverige

 6. Fordonsregistret, 2015

 7. BE0101-KomJmfBef-2016.xlsx

  Tabell Sveriges befolkning 31 december 2016 Kommunala jämförelsetal Län Kom- Folkmängd därav andel (%) Medel- Kommun mun- kvinnor män 0-17 18-64 65- gifta skilda med utrikes utländska ålder Kommungrupper grupp år år år utländsk födda med- Spridni...

 8. Balance of payments 2016

 9. Utrikeshandel, export och import av varor, januari–december 2016, i löpande priser Statistiskt meddelande

 10. SF0306_KD_2016_PM_170228.pdf

Visa