Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 17 426 resultat.

 1. Helarsekvivalenter_efter_kommun_180106.xls

  2018 Antal helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 år som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag, efter kommun, första halvåret år 2018 Sjuk-penning1) Sjuk- och aktivitets- ersättning1) Arbets-löshet2) Arbets-marknads-åtgärder2) Eko...

 2. Tabell_5_Gnmstr_Yprog_2015L16.xlsx

  Kontakt Definitioner och förklaringar Vill du veta mera: Kontaktpersoner David Berg, tel 010 - 479 60 04 hogskolestat@scb.se Senast kommenterade Se under Publikationer på: uppgifter http://www.scb.se/uf0208 mailto:hogskolestat@scb.sehttp://www...

 3. Tabell_1_PresGrad_PgmKurs_2014L15.xlsx

  Definitioner Definitioner och förklaringar Definitioner Helårsstudenter Med helårsstudenter avses registrerade studenter omräknade till helårsekvivalenter, som motsvarar registrering för 60 högskolepoäng per läsår. Prestationsgrad Prestationsgraden...

 4. Tab2_Eng-2018.xls

  Blad1 Average monthly salary and salary dispersion by occupation 2018 SEK Monthly salary SSYK Occupation Sex Number Lower quartile Median Upper quartile Average monthly salary Total Women 642,700 25,500 29,100 33,900 30,300 Men 193,700 25,300...

 5. Tab2_SV-2018.xls

  Blad1 Genomsnittlig månadslön och lönespridning efter yrke 2018 Kronor Månadslön SSYK Yrke Kön Antal Undre kvartil Median Övre kvartil Medellön Samtliga Kvinnor 642,700 25,500 29,100 33,900 30,300 Män 193,700 25,300 29,400 35,100 31,200 To...

 6. TA_01_Tidsserie_1973_2018_EN.xlsx

  Average monthly salary Monthly salary 1973-2018 by sector and sex. SEK Private sector Public sector Full-time non-manual workers in mining, quarring and manufacturing Central government sector2 Muncipal sector County council sector Year Total Women ...

 7. TA_01_Tidsserie_1973_2018_SV.xlsx

  Genomsnittlig månadslön Genomsnittlig månadslön 1973-2018 efter sektor och kön. Kronor År Privat sektor Offentlig sektor Heltidsanställda tjänstemän inom gruv- och tillverkningsindustrin Statsanställda2 Kommunalanställda Landstingsanställda Samtliga...

 8. ta_01_tidsserie_1973_2018_sv.xlsx

  Genomsnittlig månadslön Genomsnittlig månadslön 1973-2018 efter sektor och kön. Kronor År Privat sektor Offentlig sektor Heltidsanställda tjänstemän inom gruv- och tillverkningsindustrin Statsanställda2 Kommunalanställda Landstingsanställda Samtliga...

 9. TA_01_Tidsserie_1973_2018_SV.xlsx

  Genomsnittlig månadslön Genomsnittlig månadslön 1973-2018 efter sektor och kön. Kronor År Privat sektor Offentlig sektor Heltidsanställda tjänstemän inom gruv- och tillverkningsindustrin Statsanställda2 Kommunalanställda Landstingsanställda Samtliga...

 10. HE0202 BUT2017-intro.pdf

Visa