To main content

Search

Here you find a selection of official statistics from 19th and 20th century, long time series and archived publications from 21th century.

Historical statistics at the website

Your search resulted in 230 hits.

 1. Utrikeshandel, export och import av varor januari-september 2013, i löpande priser [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2013
  Subject area: Handel med varor och tjänster
  Statistical serie: HA22 - Utrikeshandel. Export och import på varor och länder
 2. Utrikeshandel, export och import av varor januari-december 2013, i löpande priser [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2014
  Subject area: Handel med varor och tjänster
  Statistical serie: HA22 - Utrikeshandel. Export och import på varor och länder
 3. Varuexportens och varuimportens volymutveckling, första kvartalet 2014 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2014
  Subject area: Handel med varor och tjänster
  Statistical serie: HA23 - Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser
 4. Varuexportens och varuimportens volymutveckling, andra kvartalet 2014 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2014
  Subject area: Handel med varor och tjänster
  Statistical serie: HA23 - Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser
 5. Varuexportens och varuimportens volymutveckling, tredje kvartalet 2014 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2014
  Subject area: Handel med varor och tjänster
  Statistical serie: HA23 - Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser
 6. Varuexportens och varuimportens volymutveckling, fjärde kvartalet 2014 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2015
  Subject area: Handel med varor och tjänster
  Statistical serie: HA23 - Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser
 7. Utrikeshandel, export och import av varor januari-mars 2014, i löpande priser [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2014
  Subject area: Handel med varor och tjänster
  Statistical serie: HA22 - Utrikeshandel. Export och import på varor och länder
 8. Utrikeshandel, export och import av varor januari-juni 2014, i löpande priser [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2014
  Subject area: Handel med varor och tjänster
  Statistical serie: HA22 - Utrikeshandel. Export och import på varor och länder
 9. Utrikeshandel, export och import av varor januari-september 2014, i löpande priser [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2014
  Subject area: Handel med varor och tjänster
  Statistical serie: HA22 - Utrikeshandel. Export och import på varor och länder
 10. Utrikeshandel, export och import av varor januari-december 2014, i löpande priser [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2015
  Subject area: Handel med varor och tjänster
  Statistical serie: HA22 - Utrikeshandel. Export och import på varor och länder
Show