To main content

Search

Here you find a selection of official statistics from 19th and 20th century, long time series and archived publications from 21th century.

Historical statistics at the website

Your search resulted in 6 hits.

 1. Företag och företagare i juni 2003 [Hela publikationen]

  Producer: Statens jordbruksverk
  Date: 2004
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: JO34 - Rapporter från lantbrukets företagsregister
 2. Jordbruksföretag och företagare 2005, korrigerad version 2007-05-02 [Hela publikationen]

  Producer: Statens jordbruksverk
  Date: 2006
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: JO34 - Rapporter från lantbrukets företagsregister
 3. Jordbruksföretag och företagare i juni 2007 [Hela publikationen]

  Producer: Statens jordbruksverk
  Date: 2008
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: JO34 - Rapporter från lantbrukets företagsregister
 4. Jordbruksföretag och företagare 2010 [Hela publikationen]

  Producer: Statens jordbruksverk
  Date: 2011
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: JO34 - Rapporter från lantbrukets företagsregister
 5. Jordbruksföretag och företagare år 2013 [Hela publikationen]

  Producer: Statens jordbruksverk
  Date: 2014
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: JO34 - Rapporter från lantbrukets företagsregister
 6. Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret. Klassificering, sysselsättning och kombinationsverksamhet 2010 och 2013 [Hela publikationen]

  Producer: Statens jordbruksverk
  Date: 2016
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: JO34 - Rapporter från lantbrukets företagsregister