To main content

Search

Here you find a selection of official statistics from 19th and 20th century, long time series and archived publications from 21th century.

Historical statistics at the website

Your search resulted in 13 hits.

 1. Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2015
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: Skörd för ekologisk och konventionell odling. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall
 2. Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2008
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: Hektarskördar och totalskördar, definitiva resultat
 3. Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2009
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: Hektarskördar och totalskördar, definitiva resultat
 4. Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2010
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: Hektarskördar och totalskördar, definitiva resultat
 5. Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2013
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: Skörd för ekologisk och konventionell odling. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall
 6. Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2014
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: Skörd för ekologisk och konventionell odling. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall
 7. Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2016
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: Skörd för ekologisk och konventionell odling. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall
 8. Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003. Spannmål, ärter, oljeväxter, matpotatis och slåttervall. Definitiva uppgifter [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2004
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: Hektarskördar och totalskördar, definitiva resultat
 9. Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall. Definitiva uppgifter [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2005
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: Hektarskördar och totalskördar, definitiva resultat
 10. Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2006
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: Hektarskördar och totalskördar, definitiva resultat
Show