To main content

Search

Here you find a selection of official statistics from 19th and 20th century, long time series and archived publications from 21th century.

Historical statistics at the website

Your search resulted in 40 hits.

 1. Svensk jordbruksstatistik 200 år [Statistiska centralbyrån tar över sid 49-86]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 1999
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: Svensk jordbruksstatistik 200 år
 2. Jordbruksstatistisk årsbok 2008 med data om livsmedel [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2008
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: Jordbruksstatistisk årsbok
 3. Jordbruksstatistisk årsbok 2012 med data om livsmedel [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2012
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: Jordbruksstatistisk årsbok
 4. Svensk jordbruksstatistik 200 år [Från gårdsbokföring till statistiska lönsamhetsmåt]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 1999
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: Svensk jordbruksstatistik 200 år
 5. Svensk jordbruksstatistik 200 år [Sakregister sid 221-228]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 1999
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: Svensk jordbruksstatistik 200 år
 6. När mat kommer på tal – Tabeller om livsmedel 2000 [Förord och tabellförteckning]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2000
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: När mat kommer på tal
 7. När mat kommer på tal – Tabeller om livsmedel 2000 [Kapitel 9 Priser]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2000
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: När mat kommer på tal
 8. När mat kommer på tal – Tabeller om livsmedel 2000 [Bilaga 1 Avgränsning av livsmedelssektorn, SNI92]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2000
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: När mat kommer på tal
 9. Jordbruksstatistisk årsbok 2014 med data om livsmedel [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2014
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: Jordbruksstatistisk årsbok
 10. Svensk jordbruksstatistik 200 år [Skördestatistik med objektiva metoder sid 163-196]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 1999
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: Svensk jordbruksstatistik 200 år
Show