To main content

Search

Here you find a selection of official statistics from 19th and 20th century, long time series and archived publications from 21th century.

Historical statistics at the website

Your search resulted in 40 hits.

 1. Svensk jordbruksstatistik 200 år [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 1999
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: J72 - Svensk jordbruksstatistik 200 år
 2. Svensk jordbruksstatistik 200 år [Inledning sid 1-10]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 1999
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: J72 - Svensk jordbruksstatistik 200 år
 3. Svensk jordbruksstatistik 200 år [Detta är bakgrunden sid 11-28]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 1999
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: J72 - Svensk jordbruksstatistik 200 år
 4. Svensk jordbruksstatistik 200 år [Präster och landshövdingar rapporterar sid 29-48]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 1999
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: J72 - Svensk jordbruksstatistik 200 år
 5. Svensk jordbruksstatistik 200 år [Statistiska centralbyrån tar över sid 49-86]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 1999
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: J72 - Svensk jordbruksstatistik 200 år
 6. Svensk jordbruksstatistik 200 år [Strukturomvandlingen speglas av statistiken sid 87]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 1999
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: J72 - Svensk jordbruksstatistik 200 år
 7. Svensk jordbruksstatistik 200 år [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 1999
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: J72 - Svensk jordbruksstatistik 200 år
 8. Svensk jordbruksstatistik 200 år [Skördestatistik med objektiva metoder sid 163-196]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 1999
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: J72 - Svensk jordbruksstatistik 200 år
 9. Svensk jordbruksstatistik 200 år [Från gårdsbokföring till statistiska lönsamhetsmåt]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 1999
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: J72 - Svensk jordbruksstatistik 200 år
 10. Svensk jordbruksstatistik 200 år [Sakregister sid 221-228]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 1999
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: J72 - Svensk jordbruksstatistik 200 år
Show