To main content

Search

Here you find a selection of official statistics from 19th and 20th century, long time series and archived publications from 21th century.

Historical statistics at the website

Your search resulted in 58 hits.

 1. Ohälsa och sjukvård 1980–2000 [Ohälsa och sjukvård 1980-2000. Bilagor]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2003
  Subject area: Levnadsförhållanden
  Statistical serie: Levnadsförhållanden
 2. Perspektiv på välfärden 2004 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2004
  Subject area: Levnadsförhållanden
  Statistical serie: Levnadsförhållanden
 3. Äldres levnadsförhållanden – Arbete, ekonomi, hälsa och sociala nätverk 1980–2003 [Leder pensionering till ekonomisk sårbarhet?]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2006
  Subject area: Levnadsförhållanden
  Statistical serie: Levnadsförhållanden
 4. Äldres levnadsförhållanden – Arbete, ekonomi, hälsa och sociala nätverk 1980–2003 [Förändringar i de äldres hälsotillstånd från 1988/]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2006
  Subject area: Levnadsförhållanden
  Statistical serie: Levnadsförhållanden
 5. Äldres levnadsförhållanden – Arbete, ekonomi, hälsa och sociala nätverk 1980–2003 [Informella hjälpgivare]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2006
  Subject area: Levnadsförhållanden
  Statistical serie: Levnadsförhållanden
 6. Äldres levnadsförhållanden – Arbete, ekonomi, hälsa och sociala nätverk 1980–2003 [Bilagor och Summary]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2006
  Subject area: Levnadsförhållanden
  Statistical serie: Levnadsförhållanden
 7. Barns hälsa [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2007
  Subject area: Levnadsförhållanden
  Statistical serie: Levnadsförhållanden
 8. Ohälsa och sjukvård 1980–2000 [Ohälsa och sjukvård 1980-2000. Levnadsförhållanden]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2003
  Subject area: Levnadsförhållanden
  Statistical serie: Levnadsförhållanden
 9. Funktionshindrade 1988–1999 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2003
  Subject area: Levnadsförhållanden
  Statistical serie: Levnadsförhållanden
 10. Äldres levnadsförhållanden – Arbete, ekonomi, hälsa och sociala nätverk 1980–2003 [Äldres inkomster]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2006
  Subject area: Levnadsförhållanden
  Statistical serie: Levnadsförhållanden
Show