To main content

Search

Here you find a selection of official statistics from 19th and 20th century, long time series and archived publications from 21th century.

Historical statistics at the website

Your search resulted in 9 hits.

 1. Integration – ett regionalt perspektiv [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2010
  Subject area: Levnadsförhållanden
  Statistical serie: Rapportserie: Integration
 2. Integration – en beskrivning av läget i Sverige [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2008
  Subject area: Levnadsförhållanden
  Statistical serie: Rapportserie: Integration
 3. Integration – med fokus på 15 stadsdelar [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2015
  Subject area: Levnadsförhållanden
  Statistical serie: Rapportserie: Integration
 4. Integration – utrikes födda i pensionsåldern [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2012
  Subject area: Levnadsförhållanden
  Statistical serie: Rapportserie: Integration
 5. Integration – utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2016
  Subject area: Levnadsförhållanden
  Statistical serie: Rapportserie: Integration
 6. Integration – utrikes födda i gymnasieskolan [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2011
  Subject area: Levnadsförhållanden
  Statistical serie: Rapportserie: Integration
 7. Integration – en beskrivning av läget i Sverige [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2013
  Subject area: Levnadsförhållanden
  Statistical serie: Rapportserie: Integration
 8. Integration – etablering på arbetsmarknaden [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2014
  Subject area: Levnadsförhållanden
  Statistical serie: Rapportserie: Integration
 9. Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2009
  Subject area: Levnadsförhållanden
  Statistical serie: Rapportserie: Integration