To main content

Search

Here you find a selection of official statistics from 19th and 20th century, long time series and archived publications from 21th century.

Historical statistics at the website

Your search resulted in 11 hits.

 1. Allmänna valen 2002. Del 4. Specialundersökningar [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2004
  Subject area: Demokrati
  Statistical serie: ME04 - Allmänna valen del 4
 2. Allmänna valen 2002. Del 4. Specialundersökningar [Nominerade och valda]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2004
  Subject area: Demokrati
  Statistical serie: ME04 - Allmänna valen del 4
 3. Allmänna valen 2002. Del 4. Specialundersökningar [Valdeltagandet vid valet 2002]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2004
  Subject area: Demokrati
  Statistical serie: ME04 - Allmänna valen del 4
 4. Allmänna valen 2002. Del 4. Specialundersökningar [Valdeltagandet bland utländska medborgare i kommun]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2004
  Subject area: Demokrati
  Statistical serie: ME04 - Allmänna valen del 4
 5. Allmänna valen 2002. Del 4. Specialundersökningar [Svenskt väljarbeteende]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2004
  Subject area: Demokrati
  Statistical serie: ME04 - Allmänna valen del 4
 6. Allmänna valen 2006. Del 4. Specialundersökningar [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2008
  Subject area: Demokrati
  Statistical serie: ME04 - Allmänna valen del 4
 7. Därför vann Alliansen – En sammanfattning av några resultat från valundersökningen 2006 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2009
  Subject area: Demokrati
  Statistical serie: ME09 - Demokratistatistik
 8. Åttapartivalet 2010. Korrigerad version 2011-12-29 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2011
  Subject area: Demokrati
  Statistical serie: ME05 - Valundersökningen
 9. Allt mer lättrörliga väljare – Vad är nytt och vad är gammalt? [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2013
  Subject area: Demokrati
  Statistical serie: ME09 - Demokratistatistik
 10. Flytande väljare [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2016
  Subject area: Demokrati
  Statistical serie: ME09 - Demokratistatistik
Show