To main content

Search

Here you find a selection of official statistics from 19th and 20th century, long time series and archived publications from 21th century.

Historical statistics at the website

Your search resulted in 8 hits.

 1. Utsläpp till vatten och slamproduktion 2004. Kommunala reningsverk, skogsindustri samt viss övrig industri, korrigerad version 2007-11-20 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2007
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: Utsläpp till vatten
 2. Utsläpp till vatten och slamproduktion 2000. Kommunala reningsverk samt viss kustindustri [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2002
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: Utsläpp till vatten
 3. Utsläpp till vatten och slamproduktion 2010 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2012
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: Utsläpp till vatten
 4. Utsläpp till vatten och slamproduktion 2002. Kommunala reningsverk, skogsindustri samt viss kustindustri [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2004
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: Utsläpp till vatten
 5. Utsläpp till vatten och slamproduktion 2008. Korrigerad version 2012-06-15 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2010
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: Utsläpp till vatten
 6. Utsläpp till vatten och slamproduktion 2006 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2008
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: Utsläpp till vatten
 7. Utsläpp till vatten och slamproduktion 2012 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2014
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: Utsläpp till vatten
 8. Utsläpp till vatten och slamproduktion 2014 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2016
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: Utsläpp till vatten