To main content

Search

Here you find a selection of official statistics from 19th and 20th century, long time series and archived publications from 21th century.

Historical statistics at the website

Your search resulted in 12 hits.

 1. Gödselmedel i jordbruket 2000/01. Handel och stallgödsel till olika grödor samt hantering och lagring av stallgödsel [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2002
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
 2. Gödselmedel i jordbruket 2002/03. Handels- och stallgödsel till olika grödor samt hantering och lagring av stallgödsel [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2004
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
 3. Gödselmedel i jordbruket 2004/05. Handels- och stallgödsel till olika grödor samt hantering och lagring av stallgödsel [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2006
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
 4. Odlingsåtgärder i jordbruket 2006. Träda, slåttervall, vårkorn, havre, höstspannmål och anskaffning av stallgödsel. [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2007
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
 5. Gödselmedel i jordbruket 2006/07 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2008
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
 6. Odlingsåtgärder i jordbruket 2008. Träda, slåttervall, vårkorn, havre, höstspannmål och anskaffning av stallgödsel. [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2009
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
 7. Gödselmedel i jordbruket 2008/09. Mineral- och stallgödsel till olika grödor samt hantering och lagring av stallgödsel [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2010
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
 8. Odlingsåtgärder i jordbruket 2010. Träda, slåttervall, vårkorn, havre, höstspannmål och anskaffning av stallgödsel [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2011
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
 9. Gödselmedel i jordbruket 2010/11. Mineral- och stallgödsel till olika grödor samt hantering och lagring av stallgödsel [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2012
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
 10. Odlingsåtgärder i jordbruket 2012. Träda, slåttervall, vårkorn, höstspannmål samt användning av halm och blast [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2013
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
Show