To main content

Search

Here you find a selection of official statistics from 19th and 20th century, long time series and archived publications from 21th century.

Historical statistics at the website

Your search resulted in 15 hits.

 1. Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2000/01 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2002
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
 2. Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2001/02 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2003
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
 3. Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2002/03 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2004
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
 4. Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2003/04 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2005
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
 5. Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2004/05 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2006
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
 6. Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2005/06 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2007
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
 7. Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2006/07 (Korrigerad 2009-07-08) [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2008
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
 8. Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2007/08 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2009
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
 9. Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2008/09 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2010
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
 10. Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2009/10 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2011
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
Show