To main content

Search

Here you find a selection of official statistics from 19th and 20th century, long time series and archived publications from 21th century.

Historical statistics at the website

Your search resulted in 40 hits.

 1. MIR2007:1 Vattendistriktens ekonomiska strukturer och miljöpåverkan 1995–2005 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2007
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: MI71 - Miljöräkenskaper
 2. MIR2008:1 Environmental economic indicators in the Swedish state budget 1995–2006 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2008
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: MI71 - Miljöräkenskaper
 3. MIR2007:2 Miljöekonomiska indikatorer i statsbudgeten 1995–2006 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2007
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: MI71 - Miljöräkenskaper
 4. Koldioxidutsläpp från svensk slutlig konsumtion 1995–2009 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2014
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: MI71 - Miljöräkenskaper
 5. Carbon dioxide emissions from Swedish final consumption 1995–2009 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2015
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: MI71 - Miljöräkenskaper
 6. Vattendistriktens ekonomiska struktur och miljöpåverkan 1995–2011 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2013
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: MI71 - Miljöräkenskaper
 7. Miljöekonomiska profil och prognoser för vattendistrikten – ekonomiska analyser enligt ramdirektivet för vatten [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2005
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: MIFT - Övrig publicering under ämnesområde Miljö
 8. MIR2000:2 Environmental protection expenditure in industry 1997 – results from a Swedish pilot study [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2008
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: MI71 - Miljöräkenskaper
 9. MIR2000:3 Environmental taxes and environmentally damaging subsidies [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2008
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: MI71 - Miljöräkenskaper
 10. Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag – fördelade per vattendistrikt [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2005
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: MIFT - Övrig publicering under ämnesområde Miljö
Show