To main content

Search

Here you find a selection of official statistics from 19th and 20th century, long time series and archived publications from 21th century.

Historical statistics at the website

Your search resulted in 214 hits.

 1. Översyn av Outhyrda lägenheter i flerbostadshus 2002–2003 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2003
  Subject area: Boende, byggande och bebyggelse
  Statistical serie: Bakgrundsfakta. Befolknings
 2. Studie av bortfallet i 2000-års undersökning av levnadsförhållanden (ULF) [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2003
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: Bakgrundsfakta. Befolknings
 3. Sveriges industriproduktionsindex 1913–2002 – Tidsserieanalys [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2003
  Subject area: Övrigt
  Statistical serie: Bakgrundsfakta. Ekonomisk statistik
 4. Tidsserieanalys av svenska BNP-revideringar 1980–1999 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2004
  Subject area: Övrigt
  Statistical serie: Bakgrundsfakta. Ekonomisk statistik
 5. Designutredning för KPI: Effektiv allokering av urvalet för prismätningar i butiker och tjänsteställen [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2004
  Subject area: Övrigt
  Statistical serie: Bakgrundsfakta. Ekonomisk statistik
 6. MIS 2000:1. Svensk utbildningsnomenklatur, SUN 2000 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2000
  Subject area: Övrigt
  Statistical serie: Svensk utbildningsnomenklatur, SUN
 7. Sveriges officiella statistik – årlig rapport för 2002 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2003
  Subject area: Övrigt
  Statistical serie: Sveriges officiella statistik
 8. Slurapport från projektet Uppsnabbning av den ekonomiska korttidsstatistiken [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2004
  Subject area: Övrigt
  Statistical serie: Bakgrundsfakta. Ekonomisk statistik
 9. Bilagor till slutrapporten från projektet uppsnabbning av den ekonomiska korttidsstatistiken [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2004
  Subject area: Övrigt
  Statistical serie: Bakgrundsfakta. Ekonomisk statistik
 10. Registerstatistik – en introduktion [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2004
  Subject area: Övrigt
  Statistical serie: Handbok
Show