To main content

Search

Here you find a selection of official statistics from 19th and 20th century, long time series and archived publications from 21th century.

Historical statistics at the website

Your search resulted in 214 hits.

 1. Sveriges industriproduktionsindex 1913–2002 – Tidsserieanalys [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2003
  Subject area: Övrigt
  Statistical serie: X100 - Bakgrundsfakta. Ekonomisk statistik
 2. Tidsserieanalys av svenska BNP-revideringar 1980–1999 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2004
  Subject area: Övrigt
  Statistical serie: X100 - Bakgrundsfakta. Ekonomisk statistik
 3. MIS 1992:4. SNI 92, Standard för svensk näringsgrensindelning 1992 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 1992
  Subject area: Övrigt
  Statistical serie: X71 - Standard för svensk näringsgrensindelning, SNI
 4. Designutredning för KPI: Effektiv allokering av urvalet för prismätningar i butiker och tjänsteställen [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2004
  Subject area: Övrigt
  Statistical serie: X100 - Bakgrundsfakta. Ekonomisk statistik
 5. Hjälpverksamhet [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2004
  Subject area: Övrigt
  Statistical serie: X100 - Bakgrundsfakta. Ekonomisk statistik
 6. Report from the Swedish Task Force on Time Series Analysis [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2004
  Subject area: Övrigt
  Statistical serie: X100 - Bakgrundsfakta. Ekonomisk statistik
 7. Minskad detaljeringsgrad i Sveriges officiella utrikeshandelsstatistik [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2004
  Subject area: Övrigt
  Statistical serie: X100 - Bakgrundsfakta. Ekonomisk statistik
 8. Sveriges officiella statistik – årlig rapport för 2003 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2004
  Subject area: Övrigt
  Statistical serie: X43 - Sveriges officiella statistik - årlig rapport
 9. Official Statistics of Sweden – Annual Report 2003 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2004
  Subject area: Övrigt
  Statistical serie: X43 - Sveriges officiella statistik - årlig rapport
 10. Statistik 2002 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2002
  Subject area: Övrigt
  Statistical serie: A10 - Publiceringsplan för Sveriges officiella statistik
Show