To main content

Search

Here you find a selection of official statistics from 19th and 20th century, long time series and archived publications from 21th century.

Historical statistics at the website

Your search resulted in 2 hits.

 1. Universitet och högskolor. Genomströmning och resultat i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå till och med 2011/12 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2013
  Subject area: Utbildning och forskning
  Statistical serie: UF20 - Universitet och högskolor. Grundutbildning
 2. Universitet och högskolor genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2013/14 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2015
  Subject area: Utbildning och forskning
  Statistical serie: UF20 - Universitet och högskolor. Grundutbildning