To main content

Search

Here you find a selection of official statistics from 19th and 20th century, long time series and archived publications from 21th century.

Historical statistics at the website

Your search resulted in 3 hits.

 1. Tema: Utbildning 2013:2 Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter [Sammanfattning]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2013
  Subject area: Utbildning och forskning
  Statistical serie: Temarapporter
 2. Tema: Utbildning 2015:2 Vuxna med svaga färdigheter [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2015
  Subject area: Utbildning och forskning
  Statistical serie: Temarapporter
 3. Tema: Utbildning 2013:2 Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2013
  Subject area: Utbildning och forskning
  Statistical serie: Temarapporter