To main content

Search

Here you find a selection of official statistics from 19th and 20th century, long time series and archived publications from 21th century.

Historical statistics at the website

Your search resulted in 49 367 hits.

 1. Allmän månadsstatistik. Årgång 21. Nr 1-6 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 21. No 1-6

  Author: Statistiska centralbyrån
  Period: 1993 - 1993
  Subject area: Ämnesövergripande statistik
  Statistical serie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 2. BI.A0.51.02 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. I. 2. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för åren 1851 med 1855. Andra afdelningen innehållande folkmängden den 31 december 1855 i rikets särskilda a...

  Author: Statistiska centralbyrån
  Period: 1851 - 1855
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 3. BI.A0.56.03 - Bidrag till Sveriges Officiela Statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. II. 3. Statistiska Centralbyråns underdåniga berättelse för åren 1856 - 1860. Tredje och sista afdelningen: innehållande folkmängden den 31 december 1860 efter ...

  Author: Statistiska centralbyrån
  Period: 1856 - 1860
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 4. BI.A0.72 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XIV. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1872

  Author: Statistiska centralbyrån
  Period: 1872
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 5. BI.A0.76.011 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XVIII. Statistiska centrallbyråns underdåniga berättelse för år 1876. Några grunddrag av Sveriges befolkningsstatistik för åren 1748-1875

  Author: Statistiska centralbyrån
  Period: 1748 - 1875
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 6. BI.A0.76 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XVIII. Statistiska centralbyrån underdåniga berättelse för år 1876

  Author: Statistiska centralbyrån
  Period: 1876
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 7. Allmän månadsstatistik. Årgång 2. Nr 1-6 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 2. No 1-6

  Author:
  Period: 1964 - 1964
  Subject area: Ämnesövergripande statistik
  Statistical serie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 8. Allmän månadsstatistik. Årgång 3. Nr 1-6 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 3. No 1-6

  Author: Statistiska centralbyrån
  Period: 1965 - 1965
  Subject area: Ämnesövergripande statistik
  Statistical serie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 9. Allmän månadsstatistik. Årgång 4. Nr 1-6 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 4. No 1-6

  Author: Statistiska centralbyrån
  Period: 1966 - 1966
  Subject area: Ämnesövergripande statistik
  Statistical serie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
 10. Allmän månadsstatistik. Årgång 4. Nr 7-12 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 4. No 7-12

  Author: Statistiska centralbyrån
  Period: 1966 - 1966
  Subject area: Ämnesövergripande statistik
  Statistical serie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
Show