To main content

Search

Here you find a selection of official statistics from 19th and 20th century, long time series and archived publications from 21th century.

Historical statistics at the website

Your search resulted in 28 097 hits.

 1. BI.A0.86 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A.Befolkningsstatistik. Ny följd. XXVIII. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1886

  Author: Statistiska centralbyrån
  Period: 1886
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 2. BI.A0.90.02 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XXXII: 2. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1890. Andra avdelningen: Areal och folkmängd för särskilda administrativa, judiciella och ecklesi...

  Author: Statistiska centralbyrån
  Period: 1890
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 3. BI.A0.90.03 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XXXII: 3. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1890. Tredje och sista avdelningen: Folkmängden församlingsvis åren 1860-1890;folkmängden år 1890...

  Author: Statistiska centralbyrån
  Period: 1890
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 4. BI.A0.94 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XXXVI. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1894

  Author: Statistiska centralbyrån
  Period: 1894
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 5. BI.A0.95 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XXXVII. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1895

  Author: Statistiska centralbyrån
  Period: 1895
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 6. BI.A0.00.041 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XLII:4. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1900. Fjärde afdelningen: Befolkningsrörelsen i Sverige åren 1891-1900. Bihang. Dödlighets- och li

  Author: Statistiska centralbyrån
  Period: 1891 - 1900
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 7. BI.A0.61 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. III. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för året 1861 jemte bihang rörande dödsorsakerna i rikets städer

  Author: Statistiska centralbyrån
  Period: 1861
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 8. BI.A0.64 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. VI. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för året 1864

  Author: Statistiska centralbyrån
  Period: 1864
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 9. BI.A0.68 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. X. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1868

  Author: Statistiska centralbyrån
  Period: 1868
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: BISOS 1851-1917, BISOS A Befolkning 1851-1910.
 10. Allmän månadsstatistik. Årgång 6. Nr 1-6 = Monthly Digest of Swedish Statistics. Volume 6. No 1-6

  Author: Statistiska centralbyrån
  Period: 1968 - 1968
  Subject area: Ämnesövergripande statistik
  Statistical serie: Allmän månadsstatistik 1963-1984.
Show