To main content

Search

Here you find a selection of official statistics from 19th and 20th century, long time series and archived publications from 21th century.

Historical statistics at the website

Your search resulted in 2 043 hits.

 1. Individ- och företagsbaserad sysselsättningsstatistik – en fortsatt jämförelse mellan AKU och KS [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2003
  Subject area: Arbetsmarknad
  Statistical serie: Bakgrundsfakta. Arbetsmarknads
 2. Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 3:e kvartalet 2002 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2002
  Subject area: Arbetsmarknad
  Statistical serie: Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. Kvartal
 3. Jämförelse mellan Kortperiodisk sysselsättningsstatistik(KS) och Arbetskraftsundersökningen (AKU) avseende tredje kvartalet år 2003. [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2004
  Subject area: Arbetsmarknad
  Statistical serie: Övrig publicering under ämnesområde Arbetsmarknad
 4. Jämförelse mellan Kortperiodisk sysselsättningsstatistik(KS) och Arbetskraftsundersökningen (AKU) perioden 1999:3-2002:4 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2003
  Subject area: Arbetsmarknad
  Statistical serie: Övrig publicering under ämnesområde Arbetsmarknad
 5. Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2004 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2004
  Subject area: Arbetsmarknad
  Statistical serie: Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. Kvartal
 6. Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2009 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2009
  Subject area: Arbetsmarknad
  Statistical serie: Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. Kvartal
 7. Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 3:e kvartalet 2009 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2009
  Subject area: Arbetsmarknad
  Statistical serie: Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. Kvartal
 8. Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2010 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2010
  Subject area: Arbetsmarknad
  Statistical serie: Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. Kvartal
 9. Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 3:e kvartalet 2013 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2013
  Subject area: Arbetsmarknad
  Statistical serie: Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. Kvartal
 10. Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 3:e kvartalet 2015 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2015
  Subject area: Arbetsmarknad
  Statistical serie: Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. Kvartal
Show