To main content

Search

Here you find a selection of official statistics from 19th and 20th century, long time series and archived publications from 21th century.

Historical statistics at the website

Your search resulted in 1 190 hits.

 1. Sveriges framtida befolkning 2003–2020. Svensk och utländsk bakgrund [Inledning]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2003
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: Demografiska rapporter
 2. Sveriges framtida befolkning – Befolkningsframskrivning för åren 2003–2050 [Inledning]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2003
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: Demografiska rapporter
 3. Befolkningsutvecklingen i kommungrupper och påverkan på fruktsamheten [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2006
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: Bakgrundsmaterial om demografi, barn och familj
 4. Sveriges framtida befolkning 2012–2060 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2012
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: Demografiska rapporter
 5. Sverigeföddas återinvandring efter bakgrund [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2014
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: Bakgrundsmaterial om demografi, barn och familj
 6. Sveriges framtida befolkning 2003–2020. Svensk och utländsk bakgrund [Modell och referenser]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2003
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: Demografiska rapporter
 7. Sveriges framtida befolkning – Befolkningsframskrivning för åren 2003–2050 [Bakgrund till antaganden]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2003
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: Demografiska rapporter
 8. Sveriges framtida befolkning – Befolkningsframskrivning för åren 2003–2050 [Tidigare prognos]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2003
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: Demografiska rapporter
 9. Sveriges framtida befolkning – Befolkningsframskrivning för åren 2003–2050 [Bilagor]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2003
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: Demografiska rapporter
 10. Sveriges framtida befolkning 2004–2050. Reviderad befolkningsprognos från SCB [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2004
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: Sveriges framtida befolkning
Show