To main content

Search

Here you find a selection of official statistics from 19th and 20th century, long time series and archived publications from 21th century.

Historical statistics at the website

Your search resulted in 284 hits.

 1. Övergång från urvalsbaserad till totalräknad inkomstfördelningsstatistik [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2016
  Subject area: Hushållens ekonomi
  Statistical serie: Bakgrundsfakta
 2. Inkomstrapport 2014 – individer och hushåll [Hela publikationen]

  Producer:
  Date: 2016
  Subject area: Hushållens ekonomi
  Statistical serie: Ekonomisk välfärdsstatistik
 3. Kommunalekonomisk utjämning. Utjämningsår 2006 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2006
  Subject area: Offentlig ekonomi
  Statistical serie: Statsbidrag och inomkommunal utjämning, bidrag och avgifter
 4. Valdeltagandet vid Europaparlamentsvalet 2004 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2005
  Subject area: Demokrati
  Statistical serie: Valdeltagandet vid Europaparlamentsvalet
 5. Kommunalekonomisk utjämning. Utjämningsår 2005 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2005
  Subject area: Offentlig ekonomi
  Statistical serie: Statsbidrag och inomkommunal utjämning, bidrag och avgifter
 6. Kommunalekonomisk utjämning. Utjämningsår 2007 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2007
  Subject area: Offentlig ekonomi
  Statistical serie: Statsbidrag och inomkommunal utjämning, bidrag och avgifter
 7. Statsbidrag och inomkommunal utjämning. Bidragsåret 2003 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2003
  Subject area: Offentlig ekonomi
  Statistical serie: Statsbidrag och inomkommunal utjämning, bidrag och avgifter
 8. Statsbidrag och inomkommunal utjämning. Bidragsåret 2002 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2002
  Subject area: Offentlig ekonomi
  Statistical serie: Statsbidrag och inomkommunal utjämning, bidrag och avgifter
 9. Statsbidrag och inomkommunal utjämning. Bidragsåret 2004 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2004
  Subject area: Offentlig ekonomi
  Statistical serie: Statsbidrag och inomkommunal utjämning, bidrag och avgifter
 10. Migration 2001 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2002
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: Migration
Show