To main content

Search

Your search resulted in 1 059 hits.

 1. Horses

  The statistics include the number of horses, horses per 1 000 inhabitants and the number of locations with horses per county and national area (NUTS 2).

 2. Horses and establishments with horses 2016

  Information about the publication
  Article number: , Productnumber: JO0107, Production Round: 2016M06

 3. Horses and horse establishments in 2010, corrected version 2011-12-05

  Information about the publication
  Article number: JO24SM1101, Productnumber: JO0107, Production Round: 2010M06

 4. Horses and horse establishments in 2004

  Information about the publication
  Article number: JO24SM0501, Productnumber: JO0107, Production Round: 2004A01

 5. Uttag från PDB till SAM-forum 220902.xlsx

  Blad1 Produktkod Produktnamn Syfte Användare Publiceringsstatus Ämnesomrade Statistikområde Ansvarig organisation Produktperiodicitet AM0101 Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Undersökningens syfte är att belysa löner och sysselsättning inom d...

 6. Produktdatabasen 2021-03-30.xlsx

  PDB 2021-03-30 Produktkod Produktens benämning, svenska Ämnesområde Statistikområde Produktens syfte Produktens användare PubliceringStatus Produktperiodicitet Ansvarig organisation AM0101 Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Arbetsmarknad Löner...

 7. Sveriges officiella statistik-årlig rapport för 2019

 8. Sveriges officiella statistik

 9. Sveriges officiella statistik 2021, del 1

 10. SOS rapport 2018.pdf

Show