To main content

Search

Here you find a selection of official statistics from 19th and 20th century, long time series and archived publications from 21th century.

Historical statistics at the website

Your search resulted in 564 hits.

 1. Skörd av potatis 2005. Preliminära uppgifter [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2005
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: Skörd av potatis
 2. Skörd av potatis 2009. Preliminära uppgifter [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2009
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: Skörd av potatis
 3. Skörd av potatis 2003. Preliminära uppgifter [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2003
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: Skörd av potatis
 4. Potatis - konsumtion och fritidsodling 2002 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2002
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: Övrig publicering under ämnesområdet Jord
 5. Skörd av potatis 2016. Preliminära uppgifter [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2016
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: Skörd av potatis
 6. Skörd av potatis 2007. Preliminära uppgifter [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2007
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: Skörd av potatis
 7. Skörd av potatis 2008. Preliminära uppgifter [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2008
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: Skörd av potatis
 8. Skörd av potatis 2012. Preliminära uppgifter [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2012
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: Skörd av potatis
 9. Skörd av potatis 2014. Preliminära uppgifter [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2014
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: Skörd av potatis
 10. Skörd av potatis 2002. Preliminära uppgifter [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2002
  Subject area: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistical serie: Skörd av potatis
Show