To main content

Search

Here you find a selection of official statistics from 19th and 20th century, long time series and archived publications from 21th century.

Historical statistics at the website

Your search resulted in 1 638 hits.

 1. Ohälsa och sjukvård 1980–2000 [Ohälsa och sjukvård 1980-2000. Bilagor]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2003
  Subject area: Levnadsförhållanden
  Statistical serie: Levnadsförhållanden
 2. Perspektiv på välfärden 2004 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2004
  Subject area: Levnadsförhållanden
  Statistical serie: Levnadsförhållanden
 3. Äldres levnadsförhållanden – Arbete, ekonomi, hälsa och sociala nätverk 1980–2003 [Leder pensionering till ekonomisk sårbarhet?]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2006
  Subject area: Levnadsförhållanden
  Statistical serie: Levnadsförhållanden
 4. Äldres levnadsförhållanden – Arbete, ekonomi, hälsa och sociala nätverk 1980–2003 [Förändringar i de äldres hälsotillstånd från 1988/]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2006
  Subject area: Levnadsförhållanden
  Statistical serie: Levnadsförhållanden
 5. Äldres levnadsförhållanden – Arbete, ekonomi, hälsa och sociala nätverk 1980–2003 [Informella hjälpgivare]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2006
  Subject area: Levnadsförhållanden
  Statistical serie: Levnadsförhållanden
 6. Äldres levnadsförhållanden – Arbete, ekonomi, hälsa och sociala nätverk 1980–2003 [Bilagor och Summary]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2006
  Subject area: Levnadsförhållanden
  Statistical serie: Levnadsförhållanden
 7. Barns hälsa [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2007
  Subject area: Levnadsförhållanden
  Statistical serie: Levnadsförhållanden
 8. Ohälsa och sjukvård 1980–2000 [Ohälsa och sjukvård 1980-2000. Levnadsförhållanden]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2003
  Subject area: Levnadsförhållanden
  Statistical serie: Levnadsförhållanden
 9. Funktionshindrade 1988–1999 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2003
  Subject area: Levnadsförhållanden
  Statistical serie: Levnadsförhållanden
 10. Äldres levnadsförhållanden – Arbete, ekonomi, hälsa och sociala nätverk 1980–2003 [Äldres inkomster]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2006
  Subject area: Levnadsförhållanden
  Statistical serie: Levnadsförhållanden
Show