To main content

Search

Here you find a selection of official statistics from 19th and 20th century, long time series and archived publications from 21th century.

Historical statistics at the website

Your search resulted in 347 hits.

 1. Valdeltagandet vid Europaparlamentsvalet 2004 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2005
  Subject area: Demokrati
  Statistical serie: Valdeltagandet vid Europaparlamentsvalet
 2. Valdeltagandet vid folkomröstningen om Euron [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2004
  Subject area: Demokrati
  Statistical serie: Valdeltagandet vid folkomröstningen om Euron
 3. Kommunalekonomisk utjämning. Utjämningsår 2005 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2005
  Subject area: Offentlig ekonomi
  Statistical serie: Statsbidrag och inomkommunal utjämning, bidrag och avgifter
 4. Kommunalekonomisk utjämning. Utjämningsår 2007 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2007
  Subject area: Offentlig ekonomi
  Statistical serie: Statsbidrag och inomkommunal utjämning, bidrag och avgifter
 5. Europaparlamentsvalen – En sammanfattning av några resultat från valundersökningarna i samband med valen till Europaparlamentet 1995, 1999 och 2004 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2007
  Subject area: Demokrati
  Statistical serie: Demokratistatistik
 6. Svenska europaval [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2011
  Subject area: Demokrati
  Statistical serie: Demokratistatistik
 7. Kommunalekonomisk utjämning. Utjämningsår 2006 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2006
  Subject area: Offentlig ekonomi
  Statistical serie: Statsbidrag och inomkommunal utjämning, bidrag och avgifter
 8. Folkomröstningen om euron 2003 [Valundersökningen 2003 - Ett klart NEJ till euron]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2004
  Subject area: Demokrati
  Statistical serie: Folkomröstningen om euron
 9. Statsbidrag och inomkommunal utjämning. Bidragsåret 2003 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2003
  Subject area: Offentlig ekonomi
  Statistical serie: Statsbidrag och inomkommunal utjämning, bidrag och avgifter
 10. Övergång från urvalsbaserad till totalräknad inkomstfördelningsstatistik [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2016
  Subject area: Hushållens ekonomi
  Statistical serie: Bakgrundsfakta
Show