To main content

Search

Here you find a selection of official statistics from 19th and 20th century, long time series and archived publications from 21th century.

Historical statistics at the website

Your search resulted in 239 hits.

 1. Utvärdering av Sveriges status med EU:s hållbarhetsindikatorer [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2012
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: Övrig publicering under ämnesområde Miljö
 2. Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag samt skog 2010 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2011
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: Gödselmedel och kalk i jordbruket
 3. Indikatorer för en hållbar utveckling – en pilotstudie [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 1998
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: Miljöräkenskaper
 4. Miljöskyddskostnader i industrin 2004 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2005
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: Miljöskyddskostnader i industrin
 5. Miljöskyddskostnader i industrin 2008 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2009
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: Miljöskyddskostnader i industrin
 6. Miljöskyddskostnader i industrin 2014 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2015
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: Miljöskyddskostnader i industrin
 7. MIR2008:1 Environmental economic indicators in the Swedish state budget 1995–2006 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2008
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: Miljöräkenskaper
 8. Koldioxidutsläpp från svensk slutlig konsumtion 1995–2009 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2014
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: Miljöräkenskaper
 9. MIR2005:2 Sveriges miljöföretag 2003 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2005
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: Miljöräkenskaper
 10. Material Flow Accounts and Policy. Data for Sweden 2004 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2007
  Subject area: Miljö
  Statistical serie: Övrig publicering under ämnesområde Miljö
Show