To main content

Search

Your search resulted in 646 hits.

 1. 2020-05-15 - Preliminär statistik över döda inkl Eng.xlsx

  Info Senaste registrerade dödsfallet Most recently registered deaths 2020-05-15 Preliminär statistik över döda Tabell 1 Antal rapporterade dödsfall till SCB per dag åren 2015-2020 (Hela riket) Tabell 2 Antal rapporterade dödsfall till SCB per dag ef...

 2. 2020-04-30 - Preliminär statistik över döda inkl Eng2.xlsx

  Info Senaste registrerade dödsfallet Most recently registered deaths 2020-04-30 Preliminär statistik över döda Tabell 1 Antal rapporterade dödsfall till SCB per dag åren 2015-2020 (Hela riket) Tabell 2 Antal rapporterade dödsfall till SCB per dag ef...

 3. 2020-05-08 - Preliminär statistik över döda inkl Eng.xlsx

  Info Senaste registrerade dödsfallet Most recently registered deaths 2020-05-08 Preliminär statistik över döda Tabell 1 Antal rapporterade dödsfall till SCB per dag åren 2015-2020 (Hela riket) Tabell 2 Antal rapporterade dödsfall till SCB per dag ef...

 4. Kvalitetsdeklaration Befolkningsstatistik, 2018

 5. KD Befolkningsstatistik 2021

 6. BE0101_DO_2015.pdf

 7. BE0101_DO_2013.pdf

 8. Kvalitetsdeklaration Statistik om dödsorsaker 2020

 9. Kvalitetsdeklaration, Befolkningsstatistik, 2019

 10. Kvalitetsdeklaration-Befolkningsstatistik 2022

Show