Till innehåll på sidan

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Nästa publicering: 2017-11-30

Statistiken visar sysselsättning, pendling och personal- och näringsstruktur. Den visar också händelser och flöden på arbetsmarknaden. Statistiken är totalräknad och kan brytas ner på låg regional nivå eller utifrån de anställdas egenskaper; till exempel kön, utbildning och ålder.

Statistiknyheter

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2015

2016-12-01

Mellan år 2014 och 2015 ökade antalet förvärvsarbetande med 1,7 procent till 4 733 202. Av samtliga förvärvsarbetande utgjorde kvinnor 48 procent och män 52 procent.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Registerbaserad arbetsmarknads- och lönesummestatistik 2014 SM 2015-12-03
Registerbaserad arbetsmarknads- och lönesummestatistik 2013 SM 2014-12-04
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik enligt AMPAK 2011 Rapport 2013-05-16
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2011 SM 2012-12-11
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik enligt AMPAK 2010 Rapport 2012-05-16
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2010, korrigerad 2012-04-12 SM 2011-12-12
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik enligt AMPAK 2009 Rapport 2011-05-17
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2009 SM 2010-12-14
Lokala arbetsmarknader – egenskaper, utveckling och funktion. Korrigerad version 2010-06-09 Rapport 2010-02-26
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2008 SM 2009-12-14
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik enligt AMPAK 2007 Rapport 2009-05-15
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2007 SM 2008-12-16
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2006 SM 2007-12-18
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik enligt AMPAK 2005 Rapport 2007-05-15
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2005 SM 2007-01-17
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik enligt AMPAK 2004 Rapport 2006-06-21
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2004 SM 2006-02-08
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik enligt AMPAK 2003 Rapport 2005-06-17
Sysselsättningen i kommuner och län 2003 SM 2005-03-21
Sysselsättningen i kommuner och län 2002 SM 2004-03-22
Utveckling och flöden på arbetsmarknaden 2001. Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik SM 2003-09-26
Sysselsättningen i kommuner och län 2001 SM 2003-03-14
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistikenligt AMPAK 2000 Rapport 2002-10-14
Utveckling och flöden på arbetsmarknaden SM 2002-09-23
Sysselsättningen i kommuner och län 2000 SM 2002-03-19
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik enligt AMPAK 1999 Rapport 2001-10-06

Artiklar

Kvinnlig frisör klipper en kund
Färre kvinnor än män driver företag

2017-03-08

Under 2015 arbetade 369 000 personer i åldrarna 20 till 64 år som företagare. Av dem var drygt 30 procent kvinnor. De arbetade ofta inom hårvårdsbranschen, som konsulter eller drev restaurangverksamhet. Kvinnor hade i stor utsträckning även en anställning vid sidan av sitt företagande.

Arbetsmarknad, Företagande, Jämställdhet, Kvinnor och män

Äldre läkare undersöker patient
Vanligare att män arbetar efter pensionsåldern

2016-12-01

Det blir allt vanligare att fortsätta arbeta efter pensionsåldern. År 2015 handlade det om nästan 200 000 personer i åldern 66 till 74 år. Och det är betydligt vanligare bland männen. Andelen som förvärvsarbetade i den här åldersgruppen var 25 procent jämfört med 14 procent för kvinnorna.

Arbetsmarknad, Demografi, Kvinnor och män, Yrken

Vägen ut i arbetslivet - har din bakgrund någon betydelse?

2016-07-05

Sysselsättningen vid 25 års ålder varierade utifrån hur elevsammansättningen såg ut i de skolor där de undersökta personerna gick i årskurs 9. Vid 35 års ålder hade skillnaderna i andelen förvärvsarbetande mellan de olika skolgrupperna minskat för dessa personer. Skillnaderna mellan skolgrupperna låg istället i utbildningsnivå, vad personerna arbetade med, samt hur de som inte förvärvsarbetade försörjde sig.

Arbetslöshet, Arbetsmarknad, Integration och segregation, Utbildning

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
rams@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0207