Till innehåll på sidan

Tidsanvändningsundersökningen

Statistiken ger en bild av människors vardagsliv och visar hur befolkningen fördelar sin tid på olika aktiviteter, som fritids- och hemarbetsaktiviteter. Statistiken visar skillnader i kvinnors och mäns tidsanvändning, men också hur tidsanvändningen varierar i livets olika faser.

Statistiknyheter

Tidsanvändningsundersökningen 2010

2011-08-31

Kvinnor lägger allt mindre tid på hemarbete och män allt mer. Det visar SCB:s Tidsanvändningsundersökning. Kvinnor lade i genomsnitt 14 minuter mindre på obetalt hemarbete per dag 2010 jämfört med 2000. Män lade mer tid på obetalt arbete jämfört med år 2000, sammanlagt arbetade de i genomsnitt 11 minuter mer.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Nu för tiden. En undersökning om svenska folkets tidsanvändning år 2010/11 Rapport 2012-07-02
Tid för vardagsliv Rapport 2003-04-14
Tidsanvändningsundersökningen 1990/91 , tabeller Rapport 1992-10-01
I tid och otid – En undersökning om kvinnors och mäns tidsanvändning 1990/91 Rapport 1992-09-01

Artiklar

Några personer står på en tunnelbaneperrong medan ett tåg far förbi
Kvinnor i storstad åker kollektivt

2012-12-04

Att åka bil är det vanligaste sättet att ta sig till arbetet. Det gäller i hela landet, med ett undantag. Kvinnor i storstäder går, cyklar och reser med kollektivtrafik mer än de åker bil.

Kollektivtrafik, Transport och kommunikationer, Tidsanvändning, Kvinnor och män

Flicka blöter en tvättsvamp under kökskranen
Fler flickor städar rummet

2012-10-03

Flickor och pojkar hjälper till lika mycket hemma med hus­hålls­sysslor, i första hand med köks­arbete och städning. Men det finns vissa köns­skillnader – fler pojkar arbetar utom­hus medan flickorna oftare lagar mat och städar.

Barn, Kvinnor och män, Familjer, Tidsanvändning

Äldre man tränar med hantlar utomhus
Mäns hushållsarbete ökar – men kvinnorna gör fortfarande mest hemma

2012-05-24

I Sverige arbetar vi drygt en tredjedel av dygnet och sover åtta timmar. Vi sitter mer vid dator och framför tv än för 20 år sedan och använder istället mindre tid till hemarbete, läsning och social samvaro. Det visar den senaste tids­användningsundersökningen från SCB.

Tidsanvändning, Kvinnor och män, Kultur och fritid, Arbetsmarknad

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Daniel Kruse

Telefon
010-479 65 94
E-post
daniel.kruse@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/le0103