Till innehåll på sidan

Strandskydd

Undersökningar om Strandskydd

Bebyggd mark i strandnära lägen

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken beskriver i vilken omfattning som kustområden och stränder är påverkade av bebyggelse. Statistiken innehåller uppgifter om hur stora kust- och strandområden som är påverkade av bebyggelse samt antal byggnader som är kust- och strandnära, det vill säga byggnader som ligger inom 100 meter från vattnet.

Bebyggelse, Kust, Markanvändning, Strandskydd