Till innehåll på sidan

Flygplatser

Undersökningar om Flygplatser

Luftfartsstatistik

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken beskriver utvecklingen i den svenska luftfartssektorn utifrån trafik och transporter, infrastruktur, luftfartyg samt olyckshändelser.

Flygplatser, Godstransport, Persontransport, Flyg

Transportinfrastrukturens markanvändning

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken ger en bild av transportinfrastrukturens samlade markanspråk. Arealuppgifter redovisas för olika kategorier av infrastruktur så som vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser. Statistiken har ett särskilt fokus på vägar där även uppgifter om väghållare redovisas.

Flygplatser, Hamnar, Järnvägar, Markanvändning