Till innehåll på sidan

Hamnar

Undersökningar om Hamnar

Transportinfrastrukturens markanvändning

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken ger en bild av transportinfrastrukturens samlade markanspråk. Arealuppgifter redovisas för olika kategorier av infrastruktur så som vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser. Statistiken har ett särskilt fokus på vägar där även uppgifter om väghållare redovisas.

Flygplatser, Hamnar, Järnvägar, Markanvändning