Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för arbetare definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI Näringsgren2017     2016      
  junmajaprmarfebjandecnovoktsepaugjuljun
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 137,9 146,0 135,8 130,9 135,0 139,4 132,5 133,8 131,3 130,5 131,7 138,7 136,1
B–E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 127,8 127,6 127,8 123,5 124,3 124,6 124,5 124,0 123,6 122,4 121,6 123,6 125,0
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 127,9 127,6 127,8 123,6 124,4 124,6 124,6 124,0 123,6 122,5 121,6 123,7 125,1
C Tillverkningsindustri 127,5 127,1 127,5 123,3 124,0 124,1 124,2 123,7 123,4 122,2 121,2 123,0 124,6
25–30, 33 Verkstadsindustri 127,4 127,1 127,5 124,1 124,7 124,2 123,7 124,1 123,3 122,0 121,2 123,5 123,8
D El-, gas- och värmeverk 133,4 135,5 134,1 130,1 130,6 132,5 131,6 132,1 131,5 129,2 127,0 127,8 130,2
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 124,4 125,0 124,1 119,8 121,5 121,9 120,4 119,9 119,7 118,7 118,3 120,1 121,4
F Byggindustri 126,9 127,3 126,2 124,6 125,0 125,2 125,4 125,6 124,9 123,9 123,5 123,9 126,2
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 128,4 129,8 128,9 125,8 126,6 126,5 127,5 127,4 127,1 125,7 125,5 127,1 129,0
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 125,9 127,2 126,5 123,5 124,3 124,3 125,2 125,1 124,8 123,4 122,8 123,7 125,9
H Transport- och magasineringsföretag 124,9 123,5 123,5 120,3 121,8 122,5 123,6 122,7 122,2 121,8 121,2 122,5 122,5
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 125,2 123,7 123,7 120,6 122,0 122,7 123,7 123,0 122,5 122,1 121,4 122,7 122,8
I Hotell och restauranger 126,1 126,6 126,3 123,5 123,8 124,1 124,5 124,2 123,9 123,1 122,6 122,4 123,6
K–N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 128,8 127,6 128,7 126,7 126,1 126,2 125,4 124,9 124,5 123,5 123,1 124,4 124,3
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 123,6 124,5 124,4 122,9 123,3 123,9 123,8 122,3 122,0 121,1 117,7 118,5 121,4
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 129,5 127,8 129,2 127,0 126,0 126,2 125,9 125,3 125,2 124,2 124,6 126,2 125,1
P–S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 125,3 125,3 125,6 123,1 124,0 124,7 123,9 122,7 122,5 121,1 120,0 120,3 122,3
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 125,7 125,3 126,1 122,9 123,8 124,7 123,5 122,2 122,3 120,8 119,9 120,3 122,8
R Enheter för kultur, nöje och fritid 122,7 125,8 125,4 124,1 124,0 122,9 125,6 124,4 125,0 120,9 118,2 117,2 120,0
S Andra serviceföretag 119,1 119,5 119,0 117,8 118,4 120,7 118,6 118,0 116,4 116,4 116,0 116,7 116,7
B–S exkl. OTotalt 125,4 125,6 125,5 122,6 123,3 123,3 123,5 123,3 122,8 121,5 120,1 121,3 123,6

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-08-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se