Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för arbetare definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2016                 2015      
    sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 130,5 131,7 138,7 136,1 131,9 138,7 128,7 134,6 134,6 134,1 127,8 126,2 127,3
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 122,4 121,6 123,6 125,0 124,8 123,8 122,6 121,4 123,2 123,2 121,3 120,5 119,7
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 122,5 121,6 123,7 125,1 124,9 123,9 122,6 121,3 123,2 123,3 121,3 120,6 119,8
C Tillverkningsindustri 122,2 121,2 123,0 124,6 124,6 123,4 122,4 120,9 122,7 122,8 121,0 120,3 119,5
25-30,33 Verkstadsindustri 122,0 121,2 123,5 123,8 123,9 123,0 121,4 120,1 121,5 122,1 121,0 120,2 118,8
D El-, gas- och värmeverk 129,2 127,0 127,8 130,2 131,2 132,8 129,1 131,7 133,7 131,9 128,8 127,7 126,0
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 118,7 118,3 120,1 121,4 120,3 120,9 118,9 118,7 120,6 118,0 116,7 116,1 116,5
F Byggindustri 123,9 123,5 123,9 126,2 124,8 123,5 121,8 121,8 121,8 121,4 120,0 119,6 118,5
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 125,7 125,5 127,1 129,0 127,0 125,8 124,0 124,2 126,3 123,6 122,3 121,8 121,4
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 123,4 122,8 123,7 125,9 124,3 123,3 121,8 121,8 123,3 121,5 120,4 120,0 119,6
H Transport- och magasineringsföretag 121,8 121,2 122,5 122,5 121,3 120,5 119,6 119,2 120,0 121,3 119,4 119,3 119,0
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 122,1 121,4 122,7 122,8 121,5 120,7 119,8 119,4 120,3 121,9 120,2 120,1 118,8
I Hotell och restauranger 123,1 122,6 122,4 123,6 122,4 121,5 120,9 120,0 120,1 119,7 119,1 119,4 119,4
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 123,5 123,1 124,4 124,3 123,2 122,0 122,0 121,3 121,9 121,7 120,5 120,6 119,8
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 121,1 117,7 118,5 121,4 122,5 122,6 120,6 121,8 121,9 120,6 119,4 118,3 117,1
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 124,2 124,6 126,2 125,1 123,4 121,7 121,9 120,9 121,3 120,3 119,0 119,5 119,8
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 121,1 120,0 120,3 122,3 121,9 121,4 121,0 121,0 122,7 121,3 120,1 119,1 118,8
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 120,8 119,9 120,3 122,8 122,4 121,8 121,6 121,6 123,6 122,0 120,5 119,7 119,7
R Enheter för kultur, nöje och fritid 120,9 118,2 117,2 120,0 120,3 119,6 119,4 119,2 120,0 121,9 122,4 121,2 119,7
S Andra serviceföretag 116,4 116,0 116,7 116,7 116,0 116,4 115,0 115,2 115,6 113,4 112,8 111,1 110,5
B-S exkl. O Totalt 121,5 120,1 121,3 123,6 122,7 121,7 120,6 120,1 121,0 120,7 119,5 119,0 118,2

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-11-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se