Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för arbetare definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI Näringsgren2017 2016          
  febjandecnovoktsepaugjuljunmajaprmarfeb
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 135,0 139,4 132,5 133,8 131,3 130,5 131,7 138,7 136,1 131,9 138,7 128,7 134,6
B–E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 124,3 124,6 124,5 124,0 123,6 122,4 121,6 123,6 125,0 124,8 123,8 122,6 121,4
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 124,4 124,6 124,6 124,0 123,6 122,5 121,6 123,7 125,1 124,9 123,9 122,6 121,3
C Tillverkningsindustri 124,0 124,1 124,2 123,7 123,4 122,2 121,2 123,0 124,6 124,6 123,4 122,4 120,9
25–30,33 Verkstadsindustri 124,7 124,2 123,7 124,1 123,3 122,0 121,2 123,5 123,8 123,9 123,0 121,4 120,1
D El-, gas- och värmeverk 130,6 132,5 131,6 132,1 131,5 129,2 127,0 127,8 130,2 131,2 132,8 129,1 131,7
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 121,5 121,9 120,4 119,9 119,7 118,7 118,3 120,1 121,4 120,3 120,9 118,9 118,7
F Byggindustri 125,0 125,2 125,4 125,6 124,9 123,9 123,5 123,9 126,2 124,8 123,5 121,8 121,8
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 126,6 126,5 127,5 127,4 127,1 125,7 125,5 127,1 129,0 127,0 125,8 124,0 124,2
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 124,3 124,3 125,2 125,1 124,8 123,4 122,8 123,7 125,9 124,3 123,3 121,8 121,8
H Transport- och magasineringsföretag 121,8 122,5 123,6 122,7 122,2 121,8 121,2 122,5 122,5 121,3 120,5 119,6 119,2
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 122,0 122,7 123,7 123,0 122,5 122,1 121,4 122,7 122,8 121,5 120,7 119,8 119,4
I Hotell och restauranger 123,8 124,1 124,5 124,2 123,9 123,1 122,6 122,4 123,6 122,4 121,5 120,9 120,0
K–N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 126,1 126,2 125,4 124,9 124,5 123,5 123,1 124,4 124,3 123,2 122,0 122,0 121,3
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 123,3 123,9 123,8 122,3 122,0 121,1 117,7 118,5 121,4 122,5 122,6 120,6 121,8
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 126,0 126,2 125,9 125,3 125,2 124,2 124,6 126,2 125,1 123,4 121,7 121,9 120,9
P–S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 124,0 124,7 123,9 122,7 122,5 121,1 120,0 120,3 122,3 121,9 121,4 121,0 121,0
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 123,8 124,7 123,5 122,2 122,3 120,8 119,9 120,3 122,8 122,4 121,8 121,6 121,6
R Enheter för kultur, nöje och fritid 124,0 122,9 125,6 124,4 125,0 120,9 118,2 117,2 120,0 120,3 119,6 119,4 119,2
S Andra serviceföretag 118,4 120,7 118,6 118,0 116,4 116,4 116,0 116,7 116,7 116,0 116,4 115,0 115,2
B–S exkl. OTotalt 123,3 123,3 123,5 123,3 122,8 121,5 120,1 121,3 123,6 122,7 121,7 120,6 120,1

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-04-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se