Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för arbetare definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2017       2016                
    apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul jun maj apr
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 135,8 130,9 135,0 139,4 132,5 133,8 131,3 130,5 131,7 138,7 136,1 131,9 138,7
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 127,8 123,5 124,3 124,6 124,5 124,0 123,6 122,4 121,6 123,6 125,0 124,8 123,8
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 127,8 123,6 124,4 124,6 124,6 124,0 123,6 122,5 121,6 123,7 125,1 124,9 123,9
C Tillverkningsindustri 127,5 123,3 124,0 124,1 124,2 123,7 123,4 122,2 121,2 123,0 124,6 124,6 123,4
25-30,33 Verkstadsindustri 127,5 124,1 124,7 124,2 123,7 124,1 123,3 122,0 121,2 123,5 123,8 123,9 123,0
D El-, gas- och värmeverk 134,1 130,1 130,6 132,5 131,6 132,1 131,5 129,2 127,0 127,8 130,2 131,2 132,8
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 124,1 119,8 121,5 121,9 120,4 119,9 119,7 118,7 118,3 120,1 121,4 120,3 120,9
F Byggindustri 126,2 124,6 125,0 125,2 125,4 125,6 124,9 123,9 123,5 123,9 126,2 124,8 123,5
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 128,9 125,8 126,6 126,5 127,5 127,4 127,1 125,7 125,5 127,1 129,0 127,0 125,8
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 126,5 123,5 124,3 124,3 125,2 125,1 124,8 123,4 122,8 123,7 125,9 124,3 123,3
H Transport- och magasineringsföretag 123,5 120,3 121,8 122,5 123,6 122,7 122,2 121,8 121,2 122,5 122,5 121,3 120,5
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 123,7 120,6 122,0 122,7 123,7 123,0 122,5 122,1 121,4 122,7 122,8 121,5 120,7
I Hotell och restauranger 126,3 123,5 123,8 124,1 124,5 124,2 123,9 123,1 122,6 122,4 123,6 122,4 121,5
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 128,7 126,7 126,1 126,2 125,4 124,9 124,5 123,5 123,1 124,4 124,3 123,2 122,0
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 124,4 122,9 123,3 123,9 123,8 122,3 122,0 121,1 117,7 118,5 121,4 122,5 122,6
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 129,2 127,0 126,0 126,2 125,9 125,3 125,2 124,2 124,6 126,2 125,1 123,4 121,7
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 125,6 123,1 124,0 124,7 123,9 122,7 122,5 121,1 120,0 120,3 122,3 121,9 121,4
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 126,1 122,9 123,8 124,7 123,5 122,2 122,3 120,8 119,9 120,3 122,8 122,4 121,8
R Enheter för kultur, nöje och fritid 125,4 124,1 124,0 122,9 125,6 124,4 125,0 120,9 118,2 117,2 120,0 120,3 119,6
S Andra serviceföretag 119,0 117,8 118,4 120,7 118,6 118,0 116,4 116,4 116,0 116,7 116,7 116,0 116,4
B-S exkl. O Totalt 125,5 122,6 123,3 123,3 123,5 123,3 122,8 121,5 120,1 121,3 123,6 122,7 121,7

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-06-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se