Till innehåll på sidan

Småhusbarometern t.o.m. juli 2017:

Fortsatt stigande småhuspriser

Statistiknyhet från SCB 2017-08-10 9.30

Småhuspriserna steg med 4 procent under den senaste tremånadersperioden maj–juli 2017, jämfört med den föregående perioden februari–april 2017. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med drygt 9 procent.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas stigande priser i 19 av Sveriges 21 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå var 10 procent, vilket redovisas i Västernorrlands län. Endast ett län redovisade sjunkande priser, Örebro län med 4 procent. I storstadsregionerna Stor- Stockholm, Stor-Malmö och Stor-Göteborg steg priserna mellan 3 och 5 procent.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i samtliga 21 län. Den högsta prisutvecklingen på länsnivå redovisas i Östergötlands län med 14 procent. Den lägsta prisuppgången återfinns i Örebro län med 3 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Malmö och Stor-Göteborg steg priserna mellan 6 och 12 procent.

Det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende i landet var 2,96 miljoner kronor under perioden maj–juli 2017.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet
MånadAntal köpMedel-pris i 1000-
tals kr
Medel-
taxerings-värde i
1000-tals kr
Köpe-
skillings-koefficient
(K/T-tal)
Procentuell
förändring
från föregående
månad
1607
5 552 2 676 1 452 1,88  
1608
5 540 2 888 1 534 1,91 +1
1609
5 779 2 771 1 493 1,90 ‑1
1610
4 042 2 633 1 420 1,89 0
1611
4 571 2 750 1 472 1,91 +1
1612
4 755 2 900 1 540 1,92 +1
1701
3 457 2 968 1 563 1,92 0
1702
2 962 2 944 1 553 1,92 0
1703
3 457 2 889 1 512 1,95 +1
1704
3 266 2 925 1 507 1,98 +2
1705
4 130 2 871 1 462 2,00 +1
1706
5 952 3 041 1 532 2,04 +2
1707[1]
1 222 2 870 1 440 2,06 +1

[1] Uppgifterna är preliminära.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet
Småhusbarometern t.o.m. juli 2017

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år
 Antal köp senaste periodMedelpris senaste period (tkr)K/T-tal senaste periodK/T-tal före-gående periodK/T-tal före-gående årFörändring i procent från före-gående periodFörändring i procent från före-gående år
Län
             
Stockholm
1 806 5 870 2,08 2,02 1,96 +3 +6
Uppsala
400 3 208 2,04 2,03 1,92 +1 +6
Södermanland
381 2 586 2,11 2,00 1,89 +6 +12
Östergötland
510 2 521 2,15 2,05 1,89 +5 +14
Jönköping
464 2 041 2,02 1,95 1,80 +4 +12
Kronoberg
243 1 906 1,97 1,88 1,79 +5 +11
Kalmar
386 1 659 1,92 1,89 1,78 +1 +8
Gotland
83 2 868 2,04 1,91 1,87 +7 +9
Blekinge
221 1 619 1,77 1,78 1,71 0 +4
Skåne
1 584 2 797 1,87 1,80 1,70 +4 +10
Halland
427 3 224 1,95 1,91 1,74 +2 +12
Västra Götaland
1 760 3 106 2,06 1,99 1,85 +3 +11
Värmland
368 1 643 1,93 1,89 1,80 +2 +7
Örebro
358 1 979 1,95 2,03 1,90 -4 +3
Västmanland
340 2 415 2,13 1,97 1,92 +8 +11
Dalarna
401 1 660 2,11 2,00 1,92 +6 +10
Gävleborg
386 1 540 2,09 1,95 1,86 +7 +12
Västernorrland
330 1 536 2,17 1,96 1,93 +10 +12
Jämtland
143 1 831 1,97 1,83 1,87 +8 +5
Västerbotten
355 1 973 2,19 2,09 1,98 +5 +11
Norrbotten
358 1 472 2,09 2,04 1,94 +2 +8
Storstadsområde
             
Stor-Stockholm
1 806 5 870 2,08 2,02 1,96 +3 +6
Stor-Göteborg
914 4 610 2,07 1,98 1,84 +5 +12
Stor-Malmö
662 3 623 1,87 1,80 1,71 +4 +9
Hela landet
11 304 2 961 2,03 1,95 1,85 +4 +9

Tidsperioder [1] Senaste perioden 2017-05 – 2017-07. [2] Föregående period 2017-02 – 2017-04. [3] Föregående år 2016-05 – 2016-07.

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 inv)
KodKommunAntal köp senaste periodMedelpris senaste period (tkr)K/T-tal senaste periodK/T-tal före-gående periodK/T-tal före-gående årFörändring i procent från föregående periodFörändring i procent från föregående år
0123
Järfälla
90 5 194 2,06 2,07 2,05 0 +1
0126
Huddinge
140 5 850 2,18 2,15 2,05 +1 +6
0127
Botkyrka
82 4 273 2,08 2,13 2,08 -2 0
0136
Haninge
89 4 538 2,15 2,17 2,04 -1 +5
0160
Täby
93 7 904 2,09 2,04 1,98 +2 +6
0163
Sollentuna
77 7 144 2,03 1,96 1,95 +3 +4
0180
Stockholm
289 7 316 2,05 2,00 1,96 +3 +5
0181
Södertälje
79 3 673 2,04 1,94 1,87 +5 +9
0182
Nacka
106 8 053 2,05 1,93 1,85 +6 +11
0188
Norrtälje
115 2 625 2,16 2,11 1,96 +3 +10
0380
Uppsala
143 4 182 1,88 1,95 1,87 -4 +1
0480
Nyköping
71 2 853 2,05 1,91 1,86 +8 +10
0484
Eskilstuna
92 2 651 2,20 2,03 1,98 +8 +11
0580
Linköping
110 3 520 1,97 1,86 1,81 +6 +9
0581
Norrköping
145 3 016 2,16 2,13 1,90 +1 +14
0680
Jönköping
119 3 370 2,00 2,03 1,83 -2 +9
0780
Växjö
86 2 955 2,03 2,00 1,92 +1 +5
0880
Kalmar
66 2 780 1,95 1,94 1,90 0 +2
0980
Gotland
83 2 868 2,04 1,91 1,87 +7 +9
1080
Karlskrona
79 2 220 1,80 1,75 1,70 +3 +6
1280
Malmö
180 4 461 1,86 1,78 1,69 +4 +10
1281
Lund
82 3 772 1,85 1,81 1,67 +2 +11
1283
Helsingborg
110 3 686 1,72 1,74 1,63 -2 +6
1290
Kristianstad
128 1 987 1,87 1,82 1,75 +3 +7
1293
Hässleholm
65 1 180 1,86 1,86 1,72 0 +8
1380
Halmstad
106 2 757 1,82 1,86 1,66 -2 +10
1383
Varberg
67 3 851 2,08 2,02 1,89 +3 +10
1384
Kungsbacka
121 4 727 2,00 1,86 1,76 +8 +14
1480
Göteborg
298 5 672 2,03 1,98 1,85 +3 +10
1481
Mölndal
70 4 849 2,03 1,96 1,82 +3 +11
1485
Uddevalla
53 2 615 2,02 1,90 1,71 +6 +18
1488
Trollhättan
50 2 860 2,18 1,92 1,90 +14 +15
1490
Borås
104 2 506 2,04 2,04 1,87 0 +9
1496
Skövde
64 2 280 2,09 2,05 1,96 +2 +7
1780
Karlstad
93 2 567 1,97 2,04 1,84 -4 +7
1880
Örebro
140 3 053 1,81 1,89 1,82 -4 0
1980
Västerås
170 3 218 2,03 1,91 1,86 +6 +9
2080
Falun
63 2 647 2,05 1,93 1,84 +6 +11
2081
Borlänge
54 2 174 2,00 1,94 1,88 +3 +6
2180
Gävle
106 2 538 2,16 2,03 1,93 +6 +12
2281
Sundsvall
112 2 394 2,21 2,09 2,00 +6 +10
2284
Örnsköldsvik
68 1 408 2,07 1,97 1,93 +5 +7
2380
Östersund
52 2 616 1,82 1,79 1,90 +2 -4
2480
Umeå
115 3 418 2,03 1,95 1,94 +4 +5
2482
Skellefteå
129 1 718 2,39 2,35 2,16 +2 +11
2580
Luleå
70 2 579 1,97 1,91 1,82 +3 +8

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2015 års fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. augusti publiceras 2017-09-07 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se