Till innehåll på sidan

Allmänna val, nominerade och valda

Nästa publicering: 2018-12-12

Statistiken visar nominerade, valda och ej valda kandidater i val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige efter till exempel parti, kön, ålder, inkomst, utbildning, födelse- och medborgarskapsland.

Statistiknyheter

Allmänna val, nominerade och valda, avhopp från politiken 2017

2017-10-18

Avhoppen från landstings- och kommunfullmäktige har ökat tre år in i mandatperioden, räknat från valdagen 2014. Ökningen är störst från landstingsfullmäktige. Från kommunfullmäktige minskar däremot avhoppen något bland unga under 30 år. Avhoppen från riksdagen är på samma nivå som tidigare mandatperioder.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Demokratins representanter – en studie av representativitet, delaktighet och syn på uppdraget Rapport 2016-04-06
Flytande väljare Rapport 2016-02-01
Supervalåret 2014 Rapport 2015-10-01
Demokratistatistik – inför supervalåret 2014 Rapport 2014-06-25
Allt mer lättrörliga väljare – Vad är nytt och vad är gammalt? Rapport 2013-09-18
Folkvaldas villkor i kommunfullmäktige – en studie om representativitet, avhopp och synen på uppdraget Rapport 2013-02-19
Åttapartivalet 2010. Korrigerad version 2011-12-29 Rapport 2011-12-21
Därför vann Alliansen – En sammanfattning av några resultat från valundersökningen 2006 Rapport 2009-02-26
Demokratistatistik 2008 Rapport 2008-09-29
Allmänna valen 2006. Del 4. Specialundersökningar Rapport 2008-01-31
Demokratistatistik 2006 Rapport 2006-06-13
SCB:s demokratistatistik Rapport 2005-10-06
Allmänna valen 2002. Del 4. Specialundersökningar Rapport 2004-01-30
Nominerade och valda kandidater vid de allmänna valen 2002 SM 2003-05-26

Artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/me0107