Till innehåll på sidan

Allmänna val, nominerade och valda

Nästa publicering: 2018-12-12

Statistiken visar nominerade, valda och ej valda kandidater i val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige efter till exempel parti, kön, ålder, inkomst, utbildning, födelse- och medborgarskapsland.

Statistiknyheter

Allmänna val, nominerade och valda, avhopp från politiken 2017

2017-10-18

Avhoppen från landstings- och kommunfullmäktige har ökat tre år in i mandatperioden, räknat från valdagen 2014. Ökningen är störst från landstingsfullmäktige. Från kommunfullmäktige minskar däremot avhoppen något bland unga under 30 år. Avhoppen från riksdagen är på samma nivå som tidigare mandatperioder.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Demokratins representanter – en studie av representativitet, delaktighet och syn på uppdraget Rapport 2016-04-06
Folkvaldas villkor i kommunfullmäktige – en studie om representativitet, avhopp och synen på uppdraget Rapport 2013-02-19
Nominerade och valda kandidater vid de allmänna valen 2002 SM 2003-05-26

Artiklar

Klubba
Flest 50-talister i kommunfullmäktige

2017-06-09

Generationen födda på 1940-talet har länge dominerat svensk politik, men det har skett en generationsväxling. Idag är de största grupperna i kommunfullmäktige personer födda på 1950- och 1960-talen.

Befolkning, Demografi, Politik och demokrati

Kvinna som läser på laptop
Demokrati på olika villkor

2016-06-08

Personer med funktionsnedsättning är underrepresenterade i lokalpolitiken i förhållande till den röstberättigade befolkningen. I intervjuer med folkvalda som har en funktionsnedsättning framkommer att det finns hinder för att delta på lika villkor i politiken.

Funktionshinder, Politik och demokrati

Valkuvert
Hundra år av svenskt valdeltagande

2014-09-02

Den svenska valstatistiken har en lång historia. År 1872 publicerade SCB för första gången statistik över valresultat. I samband med 1911 års riksdagsval genomfördes för första gången en undersökning av hur valdeltagandet såg ut i olika befolkningsgrupper. Hundra år senare, i samband med 2011 års omval, genomfördes den senaste valdeltagandeundersökningen.

Politik och demokrati, Historia, Kvinnor och män

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/me0107